tisdag 26 mars 2013

Jennys brev

Då fortsätter vi gårdagens blogg. http://aktuellnu.blogspot.se/2013/03/teckomatorpsgarden-en-minerad-zon.html
Fick godkännande av Jenny Venhammar Kågeröd,   numera f.d.  ledamöt i kommunfullmäktige att publicera hennes avsägelsebrev på bloggen fullt ut.   Inget är ändrat men jag har däremot ersatt  omnämnda politikers  och tjänstemänens namn med  intialer.
Kommunen ämnar inte lägga ut det på sin hemsida,varvid det lämnades kopia till alla ledamöter igårkväll.

Oavsett vad man anser om magasinets bevarande eller rivning, så kan vi konstatera att  allt forcerades fram och man lyssnade inte på de alternativ som fanns. Man ignorerade att det fanns en köpare till byggnaden,  Jag håller med  Jenny och fler som vill bevara magasinet, att det var en oerhört vacker byggnad där det reste sig ståligt mot horisonten. Varför så bråttom.   Kvar är en parkering, för vem?
Mer angeläget vore att riva silosarna  på andra sidan men de står hånfullt kvar med sin graffitimålning och rostande plåt.   Det är fler som man velat tysta under årens lopp genom  diverse metoder.  Uttrycket maffia kommun myntades av Panelgustav,  och visst liknar det maffiametoder.
  Samma sak som man nu håller på med när det gäller Teckomatorpsgården, alla som protesterar är obekväma och de skall tystas till varje pris.
  Så mina kära läsare, här kommer Jennys brev i sin fulla  upplaga. Inget är redigerat eller ändrat av mig förutom ovan. Jag har fått brevet skickat till mig och endast kopierat samt enligt ovan.
Allra sist  följer utdrag ur skl angående inspelning av möten.
Vid tangentbordet
Kågerödsmurveln.
vi är många som kommer att sakna Jenny W i Svalövspolitiken.
Jag tror att fortsättning följer.....
Kågeröd 2013-03-11

AVSÄGELSE

Från Jenny A Wenhammar, MP.

Jag slutar därför att i sex och ett halvt år har jag försökt bidra till den här kommunen politiskt och blivit bemött till stor del med förakt, hån, härskartekniker, stängda möjligheter och ignorerande tystnad, vilket framförallt socialdemokraternas GB, KEK och BJstått för, men hejarklacken har hörts, och tystnaden från övriga har märkts. Det har funnits bra stunder också och jag har på något sätt kommit att ibland tycka om er alla. Men det är alltför bortslösad energi för mig att fortsätta försöka bidra i den här församlingen, som den här kommunens medborgare röstat fram.

Jag slutar för att ni lät riva den fantastiska gamla vackra välbevarade byggnaden Magasinet och samtidigt  krossa många enade människors vilja, tro och hopp. Ni och framförallt SVABO/SVALO presenterade lögner som argument, och flinar gott efteråt åt er egen självförträfflighet att kunna riva vad ni vill. Listan på allt fint Svakövs kommun rivit och sågat ned på sista tiden utan att lyssna på vad invånare vill, den listan låter ni bara fortsätta växa, samtidigt som ni förvånas över att folk inte vill flytta hit och se era fula hånleenden. Att en kommunfullmäktigeordförande dessutom anser sig kunna förbjuda att jag talar mer om denna historiska byggnad är anmärkningsvärt. Det är även anmärkningsvärt att SVABO/SVALO får förstöra både kultur och miljö och att det inte tillåts talas om, när nu nya rivningar är planerade.

Jag slutar för att jag upplevt ett och ett halvt år av så kallad medborgardialog i den tillfälliga kulturberedningen. Den beredningen som första ordföranden starkt markerade sitt missnöje med behandlingen av, genom att hellre avgå än sitta kvar. Den beredningen där andra ordföranden och alla övriga närvarande tyckte att jag begått en kriminell handling när jag tillsammans med en annan kulturarbetarefilmade ett offentligt medborgardialogmöte och la upp det på Facebook, och visade hur Magasinet genomgående lyftes som viktigt att bevara. Den beredning som bjöd in SVABO/SVALO att presentera halvsanningar och lögner om Magasinet för att sedan försöka lägga locket på, och som sedan bjöd in kommunens alla kulturarbetare för att lyssna på vad de önskade, och när det visade sig att de alla ville bevara Magasinet, så var det slut med lyssnandet. Regionmuseet och länsantikvarien ville kommunen heller inte lyssna på eftersom rivningslovet ansågs vara ett giltigt myndighetsbeslut, även om rivningsbeslutet togs mot gällande detaljplan.

Medborgardialogen om ett kulturcentra är ytterligare ett exempel på en nedtystning, där resultatet förtegs och försvann från dagordningen. Istället för att lyssna på de kulturintresserade och göra något åt kommunens bottenplaceringar när det gäller kulturinvesteringar i Skåne, så lades fantastiska och internationellt kända Poem Express för barn ned inom kommunen, och kommunanställda som jobbar för kommunkulturen trycktes ned av sin chef, t.o.m. med rena mobbningsmetoder. Kulturskolan som elever köar till och vars elever mottagit många priser, och som gjort mycket reklam för Svalöv, den skulle tvärtemot talet om att satsa på ungdomar och kultur förpassas från de fina lokaler som de önskar stanna i, till en osäker framtid i bristfälliga källarlokaler på Linåkerskolan. Detta beslut anses så oviktigt att det har fattats på tjänstenivå av tidigare nämnde chef, dvs LW, utan att vi politiker i kommunfullmäktige ens fått yttra oss. Kulturskolans Föräldraförening skickade sin vädjan om att stoppa detta beslut till Kommunstyrelsen, men någonstans på vägen stoppades det brevet från att nå ledamöterna där. Sådan maktfullkomlighet och meningslöshet med att vara politiker i den här kommunen gör att jag nu slutar.

Kulturberedningens medborgardialog visade med all tydlighet på att i Svalövs kommun behövs en kultursamordnare och att bibliotekspersonalen inte räcker till till det, men när kulturprogrammets sammanfattning skulle skrivas backade flera politiker, och efter ett års möten och hundratusen kronor som kunde använts mer effektivt, så väntar vi fortfarande på förändrade attityder till kultur istället för uttalanden som "Det är inget självändamål att ha höga kostnader inom kultur", sagt av KEK vid bokslutet för 2012, enbart gällande kultur och inga andra kostnader, med innebörden att kommunen gärna bör använda mer gratisarbetande kulturarbetare och få det att synas att vi faktiskt har mycket kultur i kommunen, utan att kommunen behöver betala för det. Jag slutar för att år efter år marginaliseras kulturen i kommunen, och om det blir bättre så beror det på att majoriteten ändrar sig och inte på någon oppositionspolitiker som mig. Jag slutar med politiken för att jag tycker det är överhuvudtaget omodernt att kalla folk för oppositionspolitiker och att använda gammaldagssätt att bygga upp motsättningar mellan grupper för att skapa konflikter med vi-och-dem-tänk.

I höstas hade vi ett fullmäktigemöte som varade i mindre än en timme, jag tror det var 40 minuter, och det kostade medborgarna över trettiotusen kronor. Medborgare får sedan sommaren 2012 inte längre yttra sig på dessa möten, och viktiga frågor avgörs i de nyskapade utskotten med väldigt få personer, så fullmäktigemötena handlar mer än någonsin om ämnen som redan är avgjorda och oföränderliga. GB och LH m.fl. har via sina positioner i presidiet i den så kallade demokratiberedningen obegripligt nog fått igenom att de ska slippa besvärande frågor från allmänheten när de sitter i presidiet i kommunfullmäktige. Istället för att förbättra den begränsning som förut fanns för allmänhetens frågestund att bara kunna ställa frågor om punkter på dagordningen, så lät ni ta bort allmänhetens frågestund helt och hållet, i demokratins namn. De flesta av Sveriges kommuner möjliggör för sina invånare att lämna in medborgarförslag, men även det har stoppats i Svalövs kommun, i demokratins namn.

Från samma presidiepersoner som ovan nämnts så har tal om att verka för ökat inflytande för kommunens ungdomar yttrats sedan flera år. Samtidigt som var och en kan lyssna på t.ex. den ljudfil från 2011 i vilken kommunfullmäktigeordföranden lämnar ett långt och lamt försvarstal för varför kommunen inte ska stödja inbjudningar till utbytesresor för ungdomar. Samma ljudfil som ansvariga politiker ville polisanmäla att Fredrik Jönsson gjorde en länkning till, från sin Facebooksida till kommunens hemsida där ljudfilen ligger. Detta samtidigt som Svalöv år 2011 kom på plats 288 av Sveriges 290 kommuner när det gäller ranking av  ungdomsvänligaste kommun att bo i. 2012 rankades Svalövs kommun som landets absolut ungdomsovänligaste kommun att bo i, och av försvarsskriften på kommunhemsidan att döma har ansvariga politiker inte förstått att det är förmågan att lyssna på ungdomars behov som saknas. Där skrivs att bl.a. har medborgardialog hållits med ungdomarna. Eftersom jag vet både vad som sades i de dialogerna och vad som sedan presenterades politiskt, så kan jag säga att det var inte ett lyssnande eller förtroendebyggande agerande som gavs eleverna och deras föräldrar. Det var stelt, uppstyrt, och som de flesta andra medborgardialoger redan förutbestämt vad resultatet skulle vara. När medborgarna säger något annat än det som önskas lyssnas på, så tystas det ned. Därför slutar jag.

Jag slutar även för att sedan jag började som politiker i kommunen har jag upplevt en ständig strävan att omorganisera och omstrukturera för att kunna begränsa insyn och yttranden från politiker från andra partier än de egna. När detta inte visat sig kunna tysta mig och andra, så har steg tagits från de allmänna härskarteknikerna, på framförallt kommunstyrelsemötena där olika regler gäller för olika personer, till att nu försöka hitta på fler egna lagar: Kommunstyrelseordföranden BJ hittar på att det är förbjudet att spela in möten som en själv deltar på och att hon därför kan ajournera och ogiltigförklara mötet, för att hon vägrar att spelas in, trots att lagen tillåter det. Kommunfullmäktigeordföranden bankar i klubban och hittar på att det är förbjudet att säga namnet på ansvariga tjänstepersoner, vilket inte stämmer enligt SKL’s jurist som meddelar att det så klart är ok och att dessa kan kallas in för att svara om så behövs, antingen under pågående möte eller under nästkommande möte. Han anser sig även kunna förbjuda att den historiska byggnaden Magasinet nämns, och stödjer liksom kommunens hemsida historierevisionism. På hemsidan står en mycket vinklad och halv sanning om Magasinet, och innan jag påtalade för Länsstyrelsen vilka osanningar som skrevs där om dem så var den ännu värre. Svalövs kommun skriver sina egna lagar och sin egen version av verkligheten. Mitt avsägelsebrev är en annan version av verkligheten, som hitintills helst tystats ned.

Jag slutar för att kommunen har placerat miljöfrågorna under kommunstyrelsen och därmed ska miljöfrågorna vara övergripande frågor som finns med i alla beslut, enligt de nationella och regionala miljömålen, men de finns inte med någonstans, och kommunens miljöpolitik är ett dåligt skämt, med en före detta kommunstyrelse ordförande som anser att ”klimatförändringar är hittepå”. De kommunala satsningarna på miljöfrågor är så gott som icke-existerande, och finns inte med som mål att driva i någon styrelse, nämnd eller beredning. Staten betalar flera hundra miljoner kronor för sanering av BT-Kemi området i Teckomatorp och samtidigt anlägger kommunen glatt en konstgräsplan i Teckomatorp med det mest miljö- och hälsofarliga materialet, på avrådan från Söderåsens Miljöförbund och den nationella Kemikalieinspektionen. I Svalöv är det nu lika fritt fram: Miljöaspekterna nämns inte med ett ljud, och får hanteras bäst SVABO/SVALO vill. Därför slutar jag.

Påtal om BT-Kemi, så tror jag att bara en av mina motioner genom mina år har fått gehör, vilket dock bara var på låtsas, eftersom whistel-blowern Monica Nilsson ( hon som avslöjade BT-kemiskandalen, Kågerödsmurvelns kommentar) , och övriga miljöprismottagare, fortfarande bara nämns ytterst, ytterst knapphändigt på kommunes hemsida, där de enligt motionen skulle presenteras och göra reklam för vad de gjort för miljön i vår kommun. Motioner från den så kallade oppositionen behandlas sällan rättvist, för majoriteten är istället måna om sin prestige och att inga andra partier ska få äran för förbättringar. Därför slutar jag.

Även andra med åsikter som borde tas tillvara motarbetas i stället för att välkomnas. Lärarförbundet är ett exempel. Under bygget av den nya skolan i Svalöv har deras kunskap ignorerats i det tidiga skede där den skulle gjort stor nytta vid framtagandet av byggplaner. Varje gång jag tagit upp detta så har jag av BJ eller LW fått tystnad eller osanningar till svar. Det är löjligt att det år 2013 finns styrande personer som är så rädda för avvikande åsikter, och en stor förlust att sådana åsikter ses som kritik istället för att ses som en potential till lärande och bättre resultat. Svalövs kommun skulle vara så mycket bättre om fler människor kände sig uppskattade istället för avvisade. Jag slutar för att människors kompetens inte tas tillvara.

I Svalövs kommun råder en rädsla för att tala om brister och en rädsla för att klargöra vem som är ansvariga för dessa. Och en rädsla för ärlighet och transparens. Samtidigt råder hyckleri, med otaliga möten där hånfulla skratt görs kring personer utan att nämna deras namn men som alla vet vem de är, t.ex. H F och G Po eller jag (som ni nu även kan roa er åt pga av det längsta avsägelsebrevet ni sett i era Svalövsliv). Det är mobbning av personer som inte passar in inom kommunpolitikens snäva ramar. Den kommunpolitiska församlingen är homogen snarare än heterogen. Därför slutar jag, för det finns ingen tillräcklig önskan att kommunen ska tillvarata mångfald, eller den fantastiskt vackra natur, kultur och miljö vi har. Ni kanske tror att det finns, och ni gör säkert ert bästa, men att sitta och bevaka era poster år efter år som ni gör, gör att ni tappar fräschhet, flexibilitet och kreativitet, med resultatet det blir en sorgligt tråkig tillställning, som de flesta absolut inte vill vara med i. Fråga själv varför inte fler engagerar sig politiskt. Fråga själv varför inte fler unga människor är med i fullmäktige. Eller fråga alla de som slutat, och t.o.m. flyttat från kommunen, för att de/vi är så trötta på jargongen i kommunpolitiken. Kanske kan det hjälpa lite att läsa det material som ”demokratiberedningen” skickat ut till alla politiker pga av uttalanden från ”unga” politiker som mig m.fl. I första stycket i diskussionsunderlaget ”Samtalstonen i politiken” står det att ”särskilt utsatta känner sig ofta kvinnliga och yngre fullmäktigeledamöter”.

Konstigt nog så är jag vad jag vet den yngsta ledamoten i kommunfullmäktige, trots att jag nu är över fyrtio år gammal. Flera ledamöter har suttit där sedan min födelse i början av sjuttiotalet. Det är osunt för kommunen. Jag gör det som de inte vågar göra - jag litar på att det finns någon annan efter mig som kan göra ett bättre jobb, så jag släpper taget och går vidare, fast det är många som suttit på sina stolar i flera årtionden och borde ha gått innan mig.

Jag avsäger mig härmed alla mina politiska uppdrag i Svalövs kommun.


Jenny A Wenhammar, Mp

 
här är också ett vidarbefordrat mail  närmast enligt nedan. 
Hej!
För kännedom.

Fortsättning (se bifogat avsägelsebrev). Angående öppenheten och transparensen i Svalövs kommun:
1.Min muntliga avsägelse från mina politiska uppdrag i Svalövs kommun, på kommunstyrelsemötet 2013-03-11,
föregicks av en punkt som inte fanns med på dagordningen, med en omröstning om ifall jag fick lov att spela in mötet,
eftersom ordföranden på förgående möte förklarat det olagligt att spela in.
Jag fick veta att enligt lagen skulle jag tvingas lämna salen och mötet skulle ajourneras om jag spelade in vad som sades.
Nu har jag tittat på vilka anvisningar från SKL som åsyftades och bifogar nedan en länk, där det bl.a. står följande:

Huvudregeln är att det inte finns något förbud för en ledamot att till stöd för minnet spela in sammanträdet där han/hon själv närvarar under inspelningen. Om det på grund av inspelningen skulle uppstå ordningsstörningar kan ordföranden med stöd av sin ordningsmakt be ledamoten att stänga av inspelningen. Om det i ett sådant läge blir diskussion bör ordföranden underställa frågan fullmäktige/nämnden för avgörande.

Vad som är ordningsstörning kan inte sägas generellt men det krävs antagligen mer än att en ledamot känner sig obekväm med själva inspelningen. Om apparaten i sig är störande kan vara tillräckligt.”

Jag har 2013-03-22 i telefon påtalat för kommunens administrative chef MAatt jag ifrågasätter lagligheten i att agera som kommunen gör med sitt argument att en omröstning kan hållas innan varje möte för att stoppa inspelning, vilket nu sker (se http://diarier.svalov.se/Diabaswebb/famdok.asp?DSN=0&P=197317). Administrative chefen sa även att på sidan som jag länkar till här under så står det också
“att man måste meddela om man spelar in”, men det står det ju inte. I så fall; var står det?http://www.skl.se/vi_arbetar_med/juridik/kommunalratt/spela_in_ett_sammantrade

2.
Mitt avsägelsebrev ämnar kommunen inte redovisa i protokoll eller i diarieföringen på hemsidan, vilket administrative chefen anger personuppgiftslagen som skäl för. Mitt avsägelsebrev ska enligt honom endast kunna läsas vid särskilt begärande om utdrag.

(De personer jag kritiserar och nämner vid namn i avsägelsebrevet sitter eller har suttit på ledande positioner i kommunen och deras maktutövande rör samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. Det är skrivet ämnat att väcka debatt enligt yttrandefrihetsgrundlagen, och uppgifterna är sanna, med skälig grund. Endast en person nämns som inte är eller har varit en del av kommunledningen, och han är nationellt känd för sin kritiska inställning till kommunen och får i brevet mitt stöd.)

Samtidigt som mitt avsägelsebrev säges inte få synas via kommunens hemsida, så har kommunen med anledning av min avsägelse tillgängliggjort ett brev från en privatperson inklusive dennes privata mail-adress på kommunens hemsida:
http://diarier.svalov.se/Diabaswebb/famdok.asp?DSN=0&P=195889.
I svaret på detta brev skriver kommunfullmäktigeordföranden sin version av sanningen om mig, samt följande stycke som han även själv strukit under:
“Alla beslutsunderlag som ledamöterna i fullmäktige har att ta ställning till och inte omfattas av är offentliga. På kommunens hemsida finns tillgång till alla inkomna handlingar, tjänsteskrivelser, protokoll mm. Allt material sedan 2009 finns lätt tillgängligt för alla. (...). Även handlingar som inte direkt kommer att utgöra beslutsunderlag i ett ärende diarieförs och blir offentliga. Det innebär att såväl ditt mejl till BJ  och mig samt mitt svar till dig blir offentligt och kommer att kunna läsas av alla som så önskar.”
Jag anser att Svalövs kommunlednings tolkning av Sveriges lagar är bristfällig.
Jag ifrågasätter rimligheten i att sträva efter att tysta den politiska oppositionen.
Jag motsätter mig att att kommunledningen döljer kritiska röster och enbart vill presentera en utvald bild av vad som sker i politiken.
Jag anser att när kritik inte får synas så försämras medborgarnas demokratiska rättigheter gällande insyn.
Mvh,
Jenny A Wenhammar, Mp Svalöv
mina uppdrag upphör på fullmäktige kommande måndagkväll.Får en ledamot för eget bruk spela in ett sammanträde

En fråga som kommit flera gånger på senare tid till avdelningen för juridik gäller ledamöter som vill göra egna inspelningar på sammanträde med nämnden eller fullmäktige. En följdfråga är också på vilket sätt en sådan inspelning får användas. Följande kan sägas gälla.
Huvudregeln är att det inte finns något förbud för en ledamot att till stöd för minnet spela in sammanträdet där han/hon själv närvarar under inspelningen. Om det på grund av inspelningen skulle uppstå ordningsstörningar kan ordföranden med stöd av sin ordningsmakt be ledamoten att stänga av inspelningen. Om det i ett sådant läge blir diskussion bör ordföranden underställa frågan fullmäktige/nämnden för avgörande.
Vad som är ordningsstörning kan inte sägas generellt men det krävs antagligen mer än att en ledamot känner sig obekväm med själva inspelningen. Om apparaten i sig är störande kan vara tillräckligt.
I rättsfallet RÅ 1963 i 174 fastställde Regeringsrätten ett kommunfullmäktigebeslut om att vägra en ledamot att spela in fullmäktigesammanträdet.
I ett senare rättsfall 1977 ref 76 kom Regeringsrätten till motsatt slutsats avseende en ledamots inspelning på fullmäktigesammanträde med batteridriven kassettbandspelare. Regeringsrätten upphävde i det målet kommunfullmäktiges beslut att vägra bandupptagning. Ledamoten bör alltid begära att få göra en inspelning.
När det gäller hur det inspelade materialet får användas gäller följande.
Inspelningen är inte en del av protokollet eller myndighetens handlingar utan ledamotens eget material. Ledamoten ansvarar för databäraren. Om han/hon efter sammanträdet spelar upp materialet för andra än ledamöterna/ersättarna och om det innehåller sekretessbelagda uppgifter kan ledamoten ha gjort sig skyldig till tystnadspliktsbrott enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.
I allmänhet sker ingen del av förhandlingen i fullmäktige inom stängda dörrar men det kan undantagsvis bli aktuellt på grund av föredragning av sekretessbelagt material. I nämndernas verksamhet förekommer, i större eller mindre omfattning beroende på verksamhet, hantering av sekretessbelagda uppgifter. När en nämnd handlägger frågor i vilka förekommer sekretessbelagd information sker det alltid inom stängda dörrar.
När det gäller inspelningar av nämndsammanträden på vilka handlagts ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter bör ordföranden vara särskilt uppmärksam och erinra om tystnadspliktens betydelse. Om en ledamot gjort en inspelning på ett sådant sammanträde, och lämnat vidare sekretessbelagda uppgifter, av slarv eller uppsåtligen, så bedömer vi att ordföranden kan kräva att inspelningar ej vidare får ske vid handläggning av sådana ärenden. Myndigheten har ett intresse av att så långt som möjligt hindra att sekretessbelagda uppgifter sprids till obehöriga.
Om ledamoten spelar in sammanträdet på en digital databärare, t.ex. diktafon på en mobiltelefon eller en hårddisk, så blir, om materialet innehåller personuppgifter, personuppgiftslagen (PuL) tillämplig. Om materialet används enbart för privat bruk, dvs. "behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur", så medför PuL inga hinder för behandlingen. Om uppgifterna däremot ska användas/avlyssnas inom partigruppen, fullmäktigegruppen eller läggas ut på Internet eller på annat sätt användas för något annat än rent privata syften så kan PuL innebära hinder för sådan hantering.
När det gäller behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, som det oftast är fråga om med digitala ljudupptagningar, gäller den restriktionen att behandlingen inte får innebära en kränkning av den registrerades personliga integritet enligt 5 a § PuL. Omständigheter som kan medföra att kränkning uppkommer kan vara bl.a. om materialet innehåller känsliga personuppgifter enligt 13 § PuL eller personuppgifter om begångna brott eller administrativa frihetsberövanden gällande enskilda individer, 21 § PuL.
Frågan om huruvida kränkning uppstår eller inte i det enskilda fallet beror på en sammanvägd bedömning av personuppgifternas art, i vilket sammanhang uppgifterna förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning uppgifterna fått eller kan befaras att få, samt vad behandlingen kan leda till.
Om materialet spelas in på en analog bandspelare (rullband, kassett) gäller inte PuL.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar