fredag 5 april 2013

Begränsa vinster ett steg i rätt riktning för att bevara välfärden

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stark-kritik-mot-s-kompromiss_8055426.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/skongressen/article16548184.ab
S föreslår att kommunerna skall få ha sitt veto mot etablering av friskolor.    Med tanke på hur skolväsendet och kvaliten på skolorna senaste decenniet har utvecklats är det inte helt fel, men det bör gå ett steg längre.  Skolorna bör lyda under ett statligt organ precis som det gjorde på 70talet.  Kommunala skolor idag är en katastrof. Det går ut åtskilliga elever som inte kan läsa och skriva.   En del har sin orsak i dyslexi, alltså skriv och lässvårigheter.  Svenska skolan är urusel idag och det finns de som jämför svenska barns kunskaper med  skolbarn i de fattigaste u-länderna, där plånboken styr om du får gå i skolan eller inte, samt tradition och det innebär oftast att flickorna får stanna hemma.  Men riktigt så illa är det inte i Sverige, här har vi allmän skolplikt och visst går de flesta barn i skolan i minst 9 år, men  i vissa fall med bedrövliga kunskaper, framförallt i matematik.  Det öppnar friskolor som har de mest flummiga inriktningar.  De som driver de här friskolorna som privata bolag går med vinst och jag tror knappast att ägarna till bolagen bor i de höghus i de gamla miljonprogrammen..... Det är idag en överetablering av skolor och det drabbar främst den kommunala skolan eftersom eleverna flyr  därifrån för att resurserna är för dåliga.  Skolpengen som utgår är samma per elev, skillnaden är att privata  skolor oftast har billigare lokaler, eftersom de hyr lokalerna av en extern hyresvärd och inte som kommunen av sig själva och därmed rundgång med pengar.
Sverige var ett stabilt och tryggt land när jag växte upp på 70talet. Om jag vill ha 70talet tillbaka, nej det vill jag inte, med dess fördomar och inskränkthet. Men den frihet som har uppstått senaste decenniet i konkurrens och privatiseringsvågen är inte helt bra. Skolan är som sagt katastrof och det är idag större segregation än någonsin, i modern tid.
 Samma sak med äldreomsorgen  privatiseringen där är av ondo och har orsakat mycket lidande, vanvård  och även dödsfall bland äldre främst i boende drivna av  Attendo och Carema.  Bolag som går med stora vinster och där vinsterna pumpas ut i pipeline rakt in i ägarnas paraplydrink i något lågskatteland.
Den som får betala  är skattkistan och våra äldre i form av sämre livskvalitet och i vissa fall förkortad livslängd.
Visst är konkurrens bra, men det får vara lite gränser på  vad som konkurrensutsätts.
Lägsta anbud vinner, det fick vi bittert erfara här i vår lilla by då den lokala entreprenören åkte ut från snöröjningstjänsterna och in kom en liten entreprenör med sämre maskinpark och  sämre kunskap. Snön har legat ibland både 4 och 5 dagar på smågatorna med packis och stor halkrisk för gående som följd.  Stora vallar har lagts utmed gatorna och man har slarvat väldigt. gående har fått pulsa på gångbanorna genom decimeterhögt snötäcke.
allt skall konkurrensutsättas och köpas/säljas på anbud och det går många gånger till överdrift.
 Samma sak med utbildningen som jag själv går och nu är mitt inne i. Plötsligt har  utbildningsanordnaren  förlorat anbudet för att någon annan var billigare.  Utbildningen skall läggas ner i gamla anordnarens regi och startas upp i ny.  Utbildningsmaskiner etc skall flyttas och den nya utbildningsanordnaren har  köpt utrustningen för en symbolisk summa.  visst, maskiner kan flyttas, men gott rykte skapas inte över en natt och utbildningen är välkänd  i  branschen för att släppa ifrån sig  elever av hög kvalitet. Mycket beror på lärarna som jobbat där i många år och vars kunskap nu försvinner från utbildningen.  
för de studerande som är mitt i utbildnigen innebär det att utbildningstiden förlängs med 1-2 månader. Det innebär att  aktivitetsstödet skall betalas ut 1-2 månader längre så givetvis ifrågasätter man  hur detta kan löna sig. Nästa år är den nya aktören ensam på marknaden och kan höja anbudet.
vinsten är på pappret och som vanligt ser man inte helheten.
Så som utbildningen varit hittills har en stor andel av de studerande fått arbete efter utbildningen. Målet med en utbildning bör rimligtvis vara att det skall generera arbete och inte bara  praktikplatser.
Praktikplatser, fas 3. Kärt barn har många namn.
Det sjuka i sammanhanget är att  som "passiv arbetslös och med aktivitetsstöd under  utbildningstid  knaprar utbildningen på mina akassedagar, så när jag är färdig är jag i fas 2. Trots att min arbetslösa period endast är  20 dagar.
Fas 3 är av ondo och bör avvecklas snarast möjligt, det hindrar riktiga arbeten och syftet med fas 3 är att ordna en låglöneklass som tvingas ha2-3 jobb, eller uppbära försörjningsstöd trots  heltidsjobb.
Arbetslösheten ja.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lofven-gav-miljardlofte-till-unga_8052490.svd
här har Löfven gjort nytt utspel om ungdomsarbetslösheten.
 135000 ungdomar står utan arbete, många unga kommer inte in på arbetsmarknaden och tvingas leva på försörjningsstöd.  Samtidigt skall pensionsåldern höjas, för att det är för få på arbetsmarknaden och man vill öppna gränserna för att "garantera tillräckligt med arbetskraft". Den här ekvationen får inte jag att gå ihopa.
De 135000 ungdomarna , räknas inte  de som arbetskraft och den 1/2 miljon som  är arbetslösa i landet, räknas inte dem heller?  Eller det är lata odugliga  parasiter som inte vill jobba?  Märk väl att jag ställde det som en fråga, en ironisk fråga, alltså inte ett påstående.  Det är en viktig frågeställning  och jag ställer den trots risken att någon klipper två rader ur bloggen och gör min fråga till ett påstående, vilket hänt på en specifik blogg flertalet gånger.
Allt  det jag tagit upp här om arbetslöhet, skolan, arbetsförmedlingen hör samman. Det handlar om välfärden.
något är fel när arbetsförmedlingen bara förmedlar  praktikplatser, inte arbeten.
Den som är arbetslös är också beroende på  den lokale förmedlarens goda vilja. en bekant till mig är arbetslös  lastbilschaufför och det han behöver för att komma  ut på arbetsmarknaden igen är en 5-dagars ADR-kurs. detta blev han nekad av arbetsförmedlingen eftersom han inte varit arbetslös tillräckligt länge.
Själv har jag inte varit drabbad  av denna korttänkthet, tvärtom, man gjorde vad man kunde för att  hjälpa mig den dagen jag kom in på AF och anmälde mig som arbetslös, för första gången sedan 1995. Och fakta är att det är lättare att  få in en  nytillkommen arbetslös i arbete  igen vid snabba åtgärder,  inte vänta 1 år först.  För min egen del var det viktigt att bredda min kompetens för att undvika  att bli drabbad av konjuktursvängningar igen. kontakter är viktigt för att få arbete och kontakter är färskvara, speciellt för en försäljare.
Vid tangentbordet
kågerödsmurveln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar