fredag 10 maj 2013

Fortsättning om Klippan kommun som bryter mot socialtjänstlagen.

För skoj skull sökte jag på arbetscentrum i klippan då detta förordades av Sinclair i hans mail angående familjen som fortfarande inte fått hjälp.  Man har ju också begått rena lagvidrigheter, brott mot socialtjänstlagen genom att förhala, fördröja, att felaktigt påstå att barnens pengar skall räknas med Redan 2010 reagerade man mot arbetscentrum som utfört arbete åt kommunen vid sammanslagning av skolor. Man har konkurrerat ut företag som  säger sig utan tvekan vilija ge arbetslösa arbete förmodligen då till regelrätt lön.
Man begår också brott mot lagen när man sätter vuxna över 26 år på praktik, dvs utföra oavlönat arbete. Precis som Landskrona gjorde ungefär samtidigt, där några huvuden fick rulla innan affären tystades ner.
VAd har då hänt i fallet med familjen.
Jo socialen hördes plötsligt av till mig, där jag ombedes  be familjen höra av sig. Det lyste igenom i malet som de skrivit till varandra att det var diariefört men inget hänt.  ÄR någon förvånad, nej,.
Läkarintyget som kvinnan lämnat  underkändes, gissningsvis utskrivet av samma läkare som har skrivit intyget för handikappanpassningen av huset. Godkänt för det ena, underkänt för det andra.
Man tycker att socialtjänsten borde lära sig vad som gäller enligt lag, men gång på gång på gång  så bryter man mot lagen.  Om inte den hjälpsökande orkar bråka, så vinner dem.
Därför är det viktigt att man hjälper de som behöver hjälp och ber om det att vara bråkig och stå på sig. Man behöver inte närvara fysiskt, utan bara ge en fingervisning om vad som gäller.
Fortsättning följer
Vid tangentbordet
Kågerödsmurveln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar