torsdag 9 maj 2013

I BT KEMIS svarta skugga.

SVT har gjort ett reportage angående miljöskandaler i Sverige. En av de största finns i Svalövs kommun, såg en rankning  där det klassades som tvåa efter Hallandsåsen.
I reportaget hade man letat upp gamla filmklipp på männskor som intervjuades.
1966 startades växtgiftstillverkningen upp i Teckomatorp, på det nedlagda sockerbrukets  gamla område.
Det var jobb och det var vad man hade i fokus.
knappt 10 år senare  började en ung 2-barns mammas kamp mot den stora kemijätten. Hon mordhotades tom  för att tysta henne och blev anklagad för att varar gnällig.
Det luktade om nätterna, hennes barn fick andningsbesvär.  Så småningom var det fler som reagerade, när växterna i växthusen dog. Braån blev ett dött vattendrag.
Växtgifterna benämndes  bla som hormoslyr och dinoseb.  Växtgiftet hormoslyr användes i Vietnamnkriget men då under benämnningen Agent orange. Syftet var att avlöva skogarnaför att hitta gömda vietnameser.
Några år senare kom det larm om fosterskador, bla visades ett reportage om ett barn som fötts utan ögonglober. Det danska moderbolaget hävdade bestämt att det var struntprat om giftet. Det var totalt ofarligt. I ett filmklipp dricker den danska vd:n ett glas som påstås vara  den tillverkade produkten.
Närboende Grannar, varvid Monica Nilsson, den unga 2-barnsmamman som sedan har premierats för sin kamp mot kemijätten var en av dem, upptäcker att det grävs på området om nätterna.  Sedemera uppdagas över 1000 nergrävda tunnor med sönderrostat och sönderfrätt  ytskikt som läcker ut sitt innehåll.
Det visas bilder på området där det står stora  ekipage med tankar.
Många år har gått sedan BTkemi, men dess skugga vilar kvar ännu och efterverkningarna finns fortfarande kvar.  Idag dör folk i cancer, den vanligaste orsaken till att befolkningen i torp avlider. Samband, ja det kan manbara spekulera i. 
Det bor idag runt 1700 invånare i Teckomatorp.  Men i ESS och Maxlabs fotspår skall den gamla Kemihålan bli så attraktiv att ytterligare 2800  invånare kommer att flytta till byn.
Allt enligt kommunens utsago för att få köpa Teckomatorpsgården.
Vem tror på sagor. Ja det kan ma nfråga sig.
Istället  kanske man bör fundera över varför befolkningen minskar i kommunen, för det har det gjort de senaste åren. I det fall det förekommit en ökning är det begränsat till tvåsiffriga inflyttande.
En fråga man kan ställa sig är hur många som jobbade på BT-kemi som lever idag. Alla som arbetade där kan inte ha varit runt 40 och idag alltså mellan 80 och 90. Några borde i rimlighetens namn varit runt 20 och därmed 50-60 år. Hur många har dött i cancer. en intressant siffra. På 70talet hände en stor olycka i italien, en tank blev överhettad. Mer än 1000 männniskor fick brännskador, och 10000tals djur fick nödslaktas.En växtgiftfabrik som tillverkade samma typ av växtgift som BT Kemi.
Nu äntligen vaknade myndigheterna och man stängde fabriken för gott.
 BTs svarta  förgiftade skugga vilar fortfarande över TEckomatorp, Det ryktades under många år att det grävts ner tunnor utanför fabriksområdet.  Med all säkerhet var det så.  Men har man undersökt TEckomatorpsgården, vem vet vad som gömmer sig under den gamla gödselhögen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar