torsdag 8 augusti 2013

Facket, tänker inte längre än näsan räcker.

Vi har en tid kunnat följa en serie artiklar om kvalitet Scandinavia  ett som det verkar bluffföretag i landskrona.
http://hd.se/landskrona/2013/08/08/ifragasatte-foretaget-blev-uppsagd/
http://hd.se/landskrona/2013/08/08/vanligt-att-man-inte-vet-sina/
http://hd.se/landskrona/2013/08/06/uppsagd-kvalitetschef-utan-lon/
http://hd.se/landskrona/2013/08/06/inga-pengar-lovade-enligt/
http://hd.se/landskrona/2013/07/29/vd-n-vill-bidra-till-minskad-i/
Folk får sparken på löpande band och någon lön  är det ingen som ser till..
Anställda blir kränkta av vd:n  som med hot, spydiga, kränkande kommentarer gör deras  vardag sur. Allt enligt artiklarna ovan.
Det som jag reagerade på  mest är inte företaget, det verkar vara en bluff från början till slut utan fackets inställning.
Man vill inte hjälpa till här, för "de har inte kollektivavtal". Desto större anledning att hjälpa till, en enda medlem och facket kan sätta hårt mot hårt. Uppenbart har man med arbetsförmedlingens goda minne valt ut  ett gäng ungdomar som är noviser på arbetsmarknaden och kallat dem för "kvalitetsingenjörer.". Fint" med titeln, många hoppar på det. och löftena om resor världen runt  som "kvalitetsingenjörer" ... Jobbet består  i verkligheten i att sortera skruvar under hot och kränkningar.
Rimligt vore att facket  ställde upp här för ungdomarna och  även efter att de fått hjälp kanske värvar dem som medlemmar.   Men som vanligt är fackombudsmännen  inskränkta och glider mest runt. De borde inse att  med deras inställning har facket och kollektivavtalen snart spelat ut sin roll.
De allra flesta företag som inte har kollektivavtal erbjuder sina anställda bättre villkor  för att  undvika att de blir medlemmar. Tänk ett steg längre, ombudsmännen, annars är ni snart arbetslösa.
Det bör verkligen ligga i fackets intresse att få bort oseriösa företag från arbetsmarknaden. Nu verkar det sanera sig själv, men  anmärkningsvärt är deras synsätt  samtidigt som många flyr medlemskap pga den höga kostnaden. 700-1000 kr är vanliga avgifter till facket för den som är med i LO-kollektivet. För den summan kan man teckna bra försäkringar mot arbetslöshet och även pensionsförsäkringar, olycksfall etc. Oftast har man försäkringarna via sitt arbete oavsett om man är medlem eller inte.
Kommunen, arbetsförmedlingen, arbetsmiljöverket borde alla agera direkt.
Helt i linje med alliansens arbetslinje, sortera skruvar..... skapa ett låglöneland.  Med all säkerhet erhåller företaget  anställningsstöd från arbetsförmedlingen.  Annars borde arbetsförmedlingen i rimlighetens namn sluta anvisa folk dit och sätta upp varnande anslag på sina anslagstavlor.
Vore intressant   med uppgifter hur många som blivit "anvisade" jobb av arbetsförmedlingen dit och framförallt  efter artikelseriens början.
Vid tangentbordet
Kågerödsmurveln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar