torsdag 31 oktober 2013

Arbetsförmedlingen föredrar gratis arbetskraft framför avlönat arbete.

En nybakad kyltekniker  med utländsk bakgrund var på gång att få anställning på sitt praktikföretag.  Eftersom arbetslösheten varat mer än 5 år var det tal om  anställning med nystartsbidrag.  Men vid mötet med arbetsförmedlingen erbjöd förmedlaren företaget  praktikperiod på 6 månader med förlängning till 12 månader. Så resultatet blev att företaget kommer att  ha gratis arbetskraft i  upp till ett år utan krav att anställa, efter  att den tiden har gått, tas det förmodligen in en ny praktikant. Aktuell praktikant har mycket låg akassa  då han knappt arbetetat i Sverigeoch resultatet blir alltså att han tvingas arbeta för 20% av minimilönen i yrket.
Arbeit machts frei - hur var det  nu.  Jobbet uteblev och kommunen får betala delar av "lönen" då den s.k.  praktikersättningen långt understiger  existensminimum för en familj i Sverige.
Praktik/FAS 3 moderna tiders slaveriarbete och en väg till låglönelandet Sverige.
Vid tangentbordet
Kågerödsmurveln


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar