tisdag 27 maj 2014

Uppdatering gälllande familjen i Landskrona.

Blev uppringd idag av  mannen i familjen.
Någon hjälp till el har de inte fått, de bor fortfarande hos kvinnans syster, vilket tär på alla.
Kommunen gav först besked att de skall ha 10 dagar på sig.
Min gode vän Erling, de svagas hjälpande hand och socialens fasa  har hjälpt familjen och kommer att assistera dem vid möten etc.
Det som  hänt idag är att familjen kommer att få ett annat tillfälligt boende. Detta är också märkvärdigt. istället för att hjälpa familjen som man är skyldiga att göra, då det handlar om en barnfamilj som har inkomster under norm, vilket är solklart i detta fallet då  familjen drabbats av  dubbel arbetslöshet, blir det annat boende. Kostnaden för detta  drabbar kommunen och till syvene och sist ökar det kommunens kostnader istället för att hjälpa familjen. Om inte annat så med ett lån till elräkningarna om man nu bedömmer att det finns utrymme att betala dem.  Med en snabb överslagsräkning är det lätt att konstatera att det finns inte utrymme till detta, inte med 3500 kr i fas 3 ersättning  samt akassa.  Summa är alltså 13000 kr, bostadsbidrag enligt uppgift 1700 kr, hyra 8000 kr. Till detta kommer akasseavgifter, hemförsäkring och hushållsel, samt ev resor för att ta sig till fas 3platsen.
En snabb överslagsberäkning  gör gällande att familjen norm  ligger på 12720 kr för uppehälle, dvs varje persons norm samt gemensamma hushållskostnader. Till detta kommer hemförsäkring, hyra, hushållsel, fackavgifter, resor, läkarkostnader, mediciner samt även dagisavgifter för de 3 barnen. Ett snabbt överslag för dagisavgiften är 1400 kr. Då har jag räknat dem på heltid, eftersom föräldrarna är arbetslösa och som arbetslös sätts man i åtgärd, alltså vuxendagis. Så i runda slängar är det ca 5000 kr  under norm, även med  akassa, aktivitetsstöd etc. Nu har jag räknat högsta belopp på akassa för mannen i familjen.
Så frågan  som man kan ställa sig, hur hanterar Landskrona kommun  sin ekonomi, sina hjälpbehövande medborgare.
Ja medborgarna kränker dem regelbundet på många olika sätt. Ekonomin  kan de inte hantera överhuvudtaget, vilket ovanstående visar.
Man bryter även mot lagen då man vida överstiger de 10 dagar som  är handläggningstid vid icke akut ärende.
Eftersom detta är akut ärende skall det handläggas omgående.

Fortsättning följer i detta ärende.
Var så säker.
Vid tangentbordet
Kågerödsmurveln.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar