söndag 15 juni 2014

Lika lön för lika arbete skrotas till förmån för Fas 4

I min förra blogg ställde jag frågan vem vill förändra för de svagaste i samhället.  Svaret på detta är tyvärr ingen, tvärtom. Man vill med sina beslut och åtgärder tydligt permanenta den sociala arbetsmarknad som  har uppstått med FAS 3. N kommer nämligen FAS 4. Fas 4 är ( vad jag förmodar ) inofficiell benämning på  motprestation för socialbidrag. Detta som hittills varit förbjudet  kommer efter den 1 juli att bli tillåtet.
Därmed slås spiken i kistan för "den svenska modellen". Liksom den strejk som vi idag har i SVerige gällande Veolias tågpersonal är frågan viktigare än att bara få känna sig nyttig. För 1 år sedan gavs detta förslag i vår kommun från Kristdemokraterna. Att den som tvingas söka försörjningsstöd  mår bra att få känna sig nyttig. Förslaget sopades under mattan, förmodligen för att det uppdagades att det bryter mot socialtjänstlagen.
Vad som nu har skett i tysthet och som har röstats igenom av alla partier utom V är  en lagförändring så att det från 1 juli blir tillåtet.
Därmed vill  man  ta död på bla lika lön för lika arbete.  En av hörnstenarna i Sverige. Folkpartiet vill fingra på strejkrätten och begränsa möjligheterna till sympatistrejk i samband med Veoliakonflikten som tenderar att dra ut på tiden.
Konflikten på Veolia handlar inte bara om  3 kr mer i timmen utan är en ödesstrejk för  alla löntagare i Sverige.  Almega vill ha igenom möjligheten för Arbetsgivarna att köra sina verksamheter på tiimanställningarn, att styra och fördela arbetet utan hänsyn till  de anställda. Idag arbetar de var 3:dje helg, För många är det en förutsättning med kontinuitet. Det handlar om barn, familj fritid. De flesta har ett liv utanför arbetet. Hur fungerar det för den som har barn på umgänge att plötsligt inte kunna ha barnen aktuell helg för att han/hon fått ett arbetspass.
för den som tänker efter handlar detta inte om rött/blått, grönt eller gult, utan om arbetsrättsmänskliga rättigheter. 
Fas 4 handlar inte bara om att "må bra och känna sig nyttig", utan om någon mycket djupare.
Framförallt lika lön för lika arbete
Jag hade en debatt med bl.a. några folkpartister från Svalövs kommun gällande försörjningstöd. Sista veckan har jag blivit kontaktad av flera som bett om hjälp och börjat ifrågasätta. Det är också andra som berättar hur det fungerar och om sin situation.
Bla förekommer det uppgifter om att  den socialsekreterare som  tagit emot samtalet gällande ansökningsblankett hävdat att finns det en man i huset skall han stå som sökande.  Vad man kan förmoda är samma person, då det är inom en mycket kort tidsperiod,  har också  sagt till en annan sökande att hon inte får bo i hyrd fastighet utan måste bo i lägenhet samt att hennes hyra som idag är 8000 inkl. hushållsel är för hög.  Men de flesta fastighetsägare har de kommunala fastighetsbolagen som referenshyror och Svabos hyror ligger och nosar i denna nivå för 3 rok.  Det man då skall komma ihåg är att hyran är utan hushållsel, denna får läggas på. I det aktuella fallet ingår allting, vatten, sopor, värme och hushållsel.  Det är också så att  Svabo stänger ute kvinnan som sökande, då hon är arbetslös och har betalningsanmärkningar.  De har sin policy, men detta har jag tagit upp åtskilliga gånger tidigare.  Svabos hyror kan i vissa fall tyckas  orimliga. Lägenheter som inte renoverats på 20-40 år  har samma hyresnivå som en renoverad lägenhet i Helsingborg. 3-rumslägenhet i ett ombyggt garage  med hyra på 11000 kr. Ja det är sant. I Kågeröd finns några lägenheter i gamla brandstationen som byggts  efter att brandkåren lagts ner i Kågeröd. 3 rok för 11000. Hyror a la västra hamnen alltså.
För kvinnan är det viktigt att bo kvar i Kågeröd, då hon har en dotter som  tidigare varit svårt mobbad på gamla orten. De flyttade tillbaka för 1 år sedan och har tidigare bott i byn i många år.
Detta kan vi hitta i socialtjänstlagen. Kommunerna skall ta hänsyn till familjen och den sociala situationen för barnen.  Barnet har också rätt till eget rum, liksom i de fall det finns fler barn av olika kön så har dessa rätt till varsitt rum, vilken ålder man refererar anges inte, men  man kan väl förutsätta från skolåldern och uppåt och definitivt från högstadiet.
Socialtjänstsekreterarern som tog emot samtalet i det härfallet är av utländsk härkomst, och som jag nämde tiidgare kan det vara samma person, eftersom   det vid dessa tillfällen  inte skall startas korsförhör. Personen verkade ny på sitt område och  har skolboken i färskt minne.  Utan att lägga några värderingar från vilket land kvinnan kommer ifrån är det vanligt att  det i vissa länder anses att mannen  är huvudpersonen i familjen. Men detta lämnade vi för 100 år sedan och lite till.  På blanketterna som fylls i står sökande och medsökande, men båda skall skriva under.   Det står ingenting om att mannen skall vara sökande och kvinnan medsökande.
En folkpartist gillade inte min människosyn, skrev hon, för att jag påtalat detta.  Men givetvis kunde jag underlåtitt detta, men eftersom det är ett klart brott mot regelverket är frågan om det beror på tradition ellerinkompetens.  Är det inkompetens är socialsekreteraren inte lämplig för sitt arbete  då hon uppenbarligen sovit på föreläsningarna. Tradition kan förklara saken och det bör givetvis påpekas för aktuell person att  följa regler om neutralitet.
Vidare  hävdades att beslut kan överklagas. Ja beslut kan överklagas, men det tar minst 5 månader innan det tas upp  i förvaltningsrätten. Den som är utsatt  och drabbad av arbetslöshet, dålig ekonomi, sjukdom etc  orkar inte kämpa och bråka hur som helst.
I debatten hävdade en inofficiell representant för folkpartiet att det skall vara riktiga arbeten i fas 4. Att jobba för socialbidraget och utföra riktiga arbeten.
Min fråga till honom var då.  är det inte lika lön för lika arbete som gäller, därmed tog debatten abrubt slut. För vad skall han/svara på det.  Den som inte håller med där avslöjar sin människosyn och det är väl inte tillrådligt ett valår som detta.
Debatten har givetvis förekommit på facebook under sidan Svalös kommun debatt. Det är en inofficiell sida som inte drivs av kommunen, för kommunen vill inte ha någon debatt, men de flesta kommunpolitiker brukar skriva där. Framförallt för att berätta hur duktiga de är och vad de vill åstadkomma.
I en annan debatt  kom ett inlägg från en  man som bor i SValöv sedan 2008 och som arbetat för försörjningsstödet i 6-7 år utan att komma närmare arbetsmarknaden. Alltså lagvidrigt i 6-7 år. Stick den Svalövs kommun.   Debatten följdes intresserat av en del och  jag valde då att tagga några av de politiker som valt  att profilera sig på sidan.  Tystnaden är i stort sett total. Jag ställde frågan vad de ämnade göra för att hjälpa mannen. Ett svar jag fick var att aktuell politiker som kallar sig för kommunalrådskandidat  hade fullt förtroende för tjänstemännen och frågan skulle avgöras där.
Men om man som politiker får  vetskap om lagvidrigheter, är det inte ens skyldighet att ifrågasätta detta då? Eller man väntar ut månadsskiftet då det blir  lagligt.  Är detta ett led i Svalövs kommuns gamla slogan -  ETT strå vassare?
Någon sa sig vilja hjälpa honom, någon ifrågasatte varför han inte utbildade sig och skaffade sig ett jobb.
Det är skrämmande att   makthavande politiker är så långt ifrån verkligheten i samhället. De har inte en aning om hur det fungerar och konsekvenserna av sina beslut.
FAS 4 är en viktig fråga, för med detta permanentas den sociala arbetsmarknaden och därmed urholkas  den spillra av välfärden som fortfarande finns kvar.
Riktiga jobb försvinner till förmån för FAS 4 det kommer att bli konsekvenserna av  detta. Inte omedelbart, men behovet av att nyanställa försvinner eftersom man kan täcka upp med FAS 4.
Till slut har alla riktiga jobb försvunnit  och  lika lön för lika arbete är ett minne blott.
Vid tangentbordet
Kågerödsmurveln

Ett riksdagsval närmar sig med rasande fart och jag vill bestämt hävda att detta valet blir ett av de viktigaste någonsin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar