lördag 11 april 2015

Det ekonomiska ansvaret för barnen tillfaller boendeföräldern - allt annat är frivilligt för den andre.

Betala underhåll till sina barn, sällan har det väl varit något som varit så laddat under årens lopp.  Vanligtvis har det fram till för 10 -15 år sedan varit  papporna som fått betala. Det har bildats  föreningar för underhållsskyldiga etc. Många har hävdat att de  får leva på "lus och långa naglar" som min mormor beskrev fattigdom när hon levde. Alltså leva på svältgränsen för att de måste försörja sina barn.
Det statliga underhållsbidraget har blvit en norm för  många  underhållskyldiga. ett bidrag som liksom akassan inte höjts på åtskilliga år.   Det var på gång nu men tack vare att SD fällde regeringens förslag som var en uppgörelse med vänsterpartiet gick det i stöpet och många ensamstående föräldrar med låga inkomster gick minste om en liten förbättring.  400 kr som det handlade om är dock bättre än ingenting alls.
 1273 kronor, det är den summan som en pappa eller mamma  kan klara sig undan med Min uppfattning är dock att kvinnorna känner större ansvar och empati med sina barn och  sticker till dem, köper  vad barnen behöver på ett annat sätt än papporna.
Många män skaffar nya familjer och de tidigare barnen ses som en ekonomisk belastning. Även kvinnor skaffar  nya barn med en ny partner men där är min uppfattning liksom   ovannämnda att kvinnan har mer empati för sina barn och vill dem väl.
I de fall där  boendeföräldern får ett rättsligt utslag ser det annorlunda ut. Dock kan hen  få gå till kronofogden för att få ut sina pengar.
Detta eftersom om  den underhållsskyldige vägrar betala så får hen söka på försäkringskassan och  då är det just 1273 kronor som gäller och det har det gjort de senaste 10-12 åren.
Den som tar det rättsligt  får ett utslag där rätten ser det till att barnen inte skall ha det sämre för att  föräldrarna är skilda jämfört med om de fortfarnde varit tillsammans. Det tas också hänsyn till  vem som har mest inkomst och denna skall då ta en större bit av  kostnaden. även fritidsintressen etc räknas med i kostnaden som blir personlig för barnens behov, boendeförälderns inkomst och  den underhållskyldiges betalningsförmåga.
 vad tjänar då den underhållskydlige föräldern på att  vägra betala mer och ta sitt ansvar. ja förutom att han får mer pengar för eget bruk,  straffar han/ hon sin f.d. genom att inte hjälpa till, tror han.
Att jag tar upp detta nu är för att en i min omgivning  beter sig just på detta sätt. Tillråga på allt sa han till sitt barn, har inte mamma råd att  betala så får du bo här.  Barnet  ringde på eget bevåg och frågade pappan om han kunde hjälpa till att betala lite till, trots att mamman  sagt till att hon inte fick göra det. 
men när inte barnet vill bo hos pappan för inga villkor vis i världen, vilket han vet, då  det tonåriga barnet  inte åker dit överhuvudtaget   pga de konflikter som rått när hen varit där.
Hur bör man då tackla problemet.
ja att folk har det kärvt i vårt land är ingen hemlighet. Att höja underhållet allmänt  till ett  dagsaktuellt rimligt belopp, det kostar  väldigt mycket för samhället och även de som inte  behöver pengarna får ta del av det.
Nä bäst vore att ta bort den övre gränsen för underhållet,  eller höja den, men även ta hänsyn till boendeförälderns inkomster.
På så sätt  får barn till ensamstående med låg inkomst  en riktad insats. 1273 kronor. På försäkringskassan finns    en tjänst där man kan räkna ut kostnaderna för barnet och även hur mycket var och en skall betala.
 Men eftersom många förälderar vägrar betala till den andre,  blir det en norm för den som vill smita undan med 1273 kronor per månad. Den som inte tar ansvar kan alltså glida på en räkmacka genom livet.
dock finns det som sagt möjlighetr.
Här är lite info från försäkringskassans  sida.

Vad är underhållsbidrag?

Underhållsbidrag är pengar som den förälder som inte bor med barnet betalar till den förälder som barnet bor hos. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.

Hur mycket ska jag betala?

Ni ska själva komma överens om beloppet. Antingen gör ni en muntlig överenskommelse eller ett skriftligt avtal. Använd räknesnurran för underhållsbidrag för att få en uppfattning om vad som är rimligt att betala.
  • Ta fram senaste årets deklarationer för dig och om möjligt den andra föräldern. Där finns många uppgifter du behöver för att göra uträkningen.
  • Fundera över vilka kostnader ni har i vardagen. Konsumentverket gör varje år sammanställningen Koll på pengarna. Där hittar du sammanställningar om vad barn i olika åldrar har för kostnader.
  • Om du har flera barn räknar du ut underhållsbidraget för ett barn i taget. Det går inte att räkna för flera barn samtidigt. Så skriv upp summan efter varje uträkning och lägg sedan samman dem.
  • Om det är möjligt gör gärna beräkningen tillsammans med den andre föräldern.

  • Om ni inte kommer överens
    Kommer ni inte överens kan tingsrätten bestämma beloppet. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra.

Som synes är det tingsrätten som gäller och  alla med partner som  vill smita undan  tycker jag bör  ta hjälp  av det rättsliga för att få den andre att ta ansvar.
Om det nu är så att boendeföräldern är  girig och vill pungslå den underhållsskyldige,  samt att boendeföräldern har bättre inkomst, då uppstår egentligen inga problem. För den som tjänar mest skall   ta största ekonomiska ansvaret.  Har inte  den underhållskyldige några pengar,  ja då träder staten in.  Den som  inte vill betala kan dock smita undan ändå men ett utslag i tingsrätten ger en biljett till kronofogden och  ger möjlighet att driva in pengarna för boendeföräldern. Vid tangentbordet
Kågerödsmurveln. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar