måndag 15 juni 2015

Kränkande socialtjänst.

Så vill jag dela en text som jag  blev delgiven på en facebookgrupp för arbetslösa mot arbetsförmedlingens förmynderi.
Mycket intressant text skriven av en kille som  har civilkurage nog att stå upp mot systemet trots att han riskerar att bli bostadslös pga att han blir nekad försörjningsstöd.  Den kommun det här är tal om bryter mot lagstiftningen. De får nämligen inte kontakta företagen som ma nsöker jobb hos. Det är ett brott och en kränkning mot integriteten.
här följer texten i sin helhet.
vid tangentbordet
Kågerödsmurveln.

Aktivitetsrapporter för psykisk misshandel

Jo, jag blev nekad försörjningsstöd för att jag inte lämnat in en skriftlig lista med alla de jobb jag sökt.
Många tycker säkert att jag är en jävla gnällspik, eller en rättshaverist, men jag ser att vårt samhälle glider allt längre från de formuleringar om frihet och värdighet som grundlagen innehåller. Och då är det ju vår skyldighet att säga ifrån, för om inte vi gör det - vem ska göra det då? Våra barn eller barnbarn? Det kanske är för sent då - det kanske blir förbjudet att protestera, om vi inte ser upp. 

Jag är ju rätt bra på att skriva, känner till lagarna och vågar ta striden - så jag känner mig skickad att stå upp och protestera för alla arbetslösa i det här landet.En av mina olycksbröder som inte är tillräckligt attraktiv på arbetsmarknaden (fy fan så illa det låter!) konstaterade att alla skulle protestera högljutt om det var så att tjänstemän på Arbetsförmedlingen piskade arbetslösa. Fysiskt våld är fullständigt främmande i en utvecklad demokrati - men det går alldeles utmärkt för samma tjänstemän att utöva psykiskt våld och själslig tortyr.Det finns bara alltför många vittnen som berättat att det är precis som de känner det.
Och det är orsaken till att jag utsätter mig för det här, tar striden och förlusten: För att ge de torterade själarna lite hopp och kurage - visa att det är sunt att protestera om man har en möjlighet.

Så, medborgare! Upp till kamp!
Skriv ni också till politiker och makthavare och protestera mot det sätt som arbetslösa behandlas på.
Nästan alla, Stefan Löfven är ett olyckligt undantag, tror att hälften av alla dagens jobb kommer att försvinna inom de närmaste 15 åren. Den här striden kan således mycket väl vara din egen, för framtiden när även du får mattan bortryckt under fötterna. Jag lovar - du blir inte den förste som aldrig kunnat tänka sig bli arbetslös! Men kom ihåg: När ni skriver, håll då en sansad och artig ton, så att de tar er på allvar.Jag anar att ett par hundra mail i brevlådan hos våra riksdagspolitiker faktiskt kan göra ett visst intryck. Och hur ska de annars få veta vad vi tycker - och hur förbannade åtminstone några av oss är.

Här följer min korrespondens med "min" socialsekreterare:

Den 4 juni 2015 18:11 skrev Irene Xx:

"Hej Johan! 

Jag tog upp ditt ärende idag med 1:e socialsekreterare [X] som sitter här på Arbetsmarknadstorget. Under nybesöket sade du till mig att du sökt ca 12 jobb som inte fanns med på din jobblista, eftersom du motsätter dig kravet på skriftlig redovisning. Jag försökte nå dig nu på kvällen för att få jobben mer preciserade, men fick ej tag på dig. Jag vill att du på ett eller annat sätt redovisar mer specifikt för vilka jobb som du har sökt under maj månad och jag lovar att jag inte kommer att ringa upp de företag du redovisar för, vilket du här har skriftligt underlag för. Jag vill bara att du är uppriktig.  Jag kommer inte vara på jobbet imorgon, men du kan antingen e-maila mig jobben som du sökt eller ringa mig per telefon så får vi ta det muntligen.  Om du inte har ringt mig på måndag under telefontiden eller e-mailat mig dessförinnan  utgår jag endast från den lista och den informationen jag fått hittills. 

Mvh
_______  
Irene XxSocialsekreterare  Arbetsmarknadstorget   
Göteborg"


Naturligtvis måste jag svara, och ställa några i mina ögon relevanta frågor:

Hej Irene,

Jag beklagar att jag svarar så sent på ditt brev, men min dator brakade ihop för drygt en vecka sedan och jag har inte lyckats laga den ännu. Du kan säkert förstå den frustration det innebär för mig då jag inte har någon back-up. I datorn finns alla de anteckningar jag har om de jobb jag sökt, och dessutom de jobbansökningar som jag förberett. Jag har inte råd att laga den eller att skaffa mig någon telefon, vilket inte direkt underlättar när jag skall söka arbeten.
Nu har jag dessutom fått det mycket förvånande beskedet om att du väljer att inte bevilja mig försörjningsstöd för vare sig maj eller juni.
Orsaken till det är, enligt dig, att jag inte velat redovisa vilka arbeten jag sökt.
Jag har under det en och en halv timma långa möte vi hade vänt ut och in på mitt liv, redovisat min ekonomi i detalj, samt exakt vad jag har gjort; att jag sökt arbeten (även om jag inte hade någon lista med mig), och att jag håller på att sammanställa en föreläsning som jag ämnar erbjuda alla landets bibliotek, skolor och liknande.
Jag redovisade det muntligt, precis som det anges att man kan göra, i reglerna för aktivitetsrapporten. Men ni kanske har andra regler på socialkontoret? 
Däremot motsatte jag mig att lämna in en lista med de företag och kontaktpersoner jag har.
Det är en viktig skillnad. Du sade till och med när vi skildes åt, att du skulle kolla med den socialsekreterare jag tilldelats om jag skulle kunna göra en muntlig redovisning, så det kan inte ha varit dig helt främmande.

När jag berättade om hur jag söker jobb så lyssnade du uppenbarligen inte. 
Vet du hur många enskilda jobbansökningar det blir, om jag skickar mitt erbjudande om föreläsningar bara till biblioteken? Vi har 290 kommuner med ett huvudbibliotek, och ett antal filialer. Totalt blir det ett erbjudande som kommer att gå ut till runt ettusen mottagare - och du stänger av mig för att jag inte söker jobb?!
Jag vill säga att jag uppvisar en initiativkraft och entreprenörsanda som antagligen är rätt ovanlig bland långtidsarbetslösa. Jag har i två omgånga flyttat från Sverige till Kenya för att söka jobb, och för att slippa ligga det svenska samhället till last. Men det räcker inte. Du väljer att rycka undan mitt skyddsnät för att jag inte följer regler som jag förklarat att jag anser är kontraproduktiva och grundlagsvidriga.

Ditt beslut ställer mig bokstavligen på gatan, och det för en formsak. Du är anställd för bland annat mina skattepengar för att hjälpa mig och andra hjälpbehövande, men du väljer att inte hjälpa mig. Du väljer att spara pengar för den stadsdelsnämnd du arbetar för – trots att det försämrar mina möjligheter att få ett arbete och gör mig bostadslös.Är det en hämnd för att jag vågar ifrågasätta det enligt mig systematiska och grundlagsvidriga förtryck och frihetsberövande som dagens socialtjänster och Arbetsförmedlingen utövar?
Frågan är befogad, och det grundar jag på den bristande logiken i ditt beslut. 

Om det inte är för att straffa mig för att jag är "olydig" - vad är det då? Regelrytteri som hellre offrar individer än böjer sig för sakliga argument? När vi träffades var det inga av mina argument som du dömde ut som osakliga.Jag gissar att du förstod när vi träffades, att jag är beredd att strida för min sak (rättshaverist brukar det kallas, för att misskreditera dem om kommer med systemkritik och vågar ta strid för den), eftersom det handlar om något i mina ögon så viktigt som vilket samhälle vi håller på att skapa. Vi skapar det just nu, genom våra dagliga handlingar. Men för mig har du bara skapat ångest och oro, istället för att hjälpa mig.

Jag kommer förstås att överklaga beslutet - men det vet du lika väl som jag att det tar veckor, kanske månader innan det tas upp. Du som fattat beslutet kan lugnt gå hem och koppla av - nu tar rättsprocesserna över, och du får din lön som vanligt.
Men den svagare parten i fallet lämnas med endast pengar till mat för att förhindra den akuta svälten. Jag får inga pengar till hyra, och kan jag inte betala hyran för maj och juni så får jag inte bo kvar i juli heller. Du har genom ditt beslut skapat ännu en bostadslös.Är det för att spara pengar?
 Vet du hur mycket varje överklagande kostar samhället?
Du sparar in några tusenlappar för den stadsdel du arbetar för, men det kommer att kosta samhället många gånger mer, genom att jag självklart kommer att överklaga ett i mina ögon så orättfärdigt beslut. Jag räknar förvisso inte med att vinna, för jag vet hur myndigheterna brukar behandla småfolk, och de som utmanar systemet har sällan någon chans. Men det kommer ändå att kosta samhället många gånger mer än det hade kostat att godkänna min ansökan från första början - och det är riktigt frustrerande.
Att jag dessutom sedan jag kom hem till Sverige läst rubriker om hur kommuner betalar hyror på över sextiotusen i månaden till rena ockerföretag gör det hela än mer stötande. Min hyra är fem tusen i månaden, och du anmärkte på att det var mycket och att du fick lust att ringa upp min hyresvärd och klaga – trots att det idag är fri prissättning sedan Alliansregeringen satte ockerlagstiftningen ur spel.
Nu ringde du aldrig min hyresvärd – du löste ditt problem på ett effektivare sätt, genom att göra mig bostadslös.

Om jag inte kan betala hyran så åker jag ut på gatan - jag har fått dispens fram till och med midsommar -  och har ingenstans att ta vägen. Det innebär att jag måste göra en ansökan om akutbostad hos socialjouren, med ytterligare kostnader för samhället - samt att om jag mot förmodan skulle få tag på en lägenhet så måste jag har pengar till möbler, vilket jag har rätt till enligt socialtjänstlagen. Allt det som annars skulle ha ingått i hyran där jag bor för närvarande.
Så någon samhällsnytta har inte ditt beslut medfört: Du har i mina ögon brutit mot grundlagen, svikit en klient, och ditt beslut kommer att försämra statistiken över hemlösa, och kommer att kosta staten – det är vi det - mycket pengar. 

Tycker du att det är försvarligt att slösa så mycket skattepengar på juridisk handläggning av ärenden som mitt, där du nekar mig pengar på grund av formalia? Eller tror du att jag bara hittat på alltsammans - att jag ljög dig full, att jag trots att jag är långtidsarbetslös egentligen har massor med pengar undanstoppade någonstans?
Du sade att du inte kan göra särskilda regler för mig. Jag svarade att det handlar inte om att ha specialregler för mig, det handlar om att vi alla måste vara beredda att ta strid för att skapa ett samhälle som lever upp till grundlagen; att myndigheter skall agera med respekt för individernas frihet och värdighet. Om regler skapats som är verkningslösa och snarast kontraproduktiva, så anser jag att det handlar om systematisk förneding av arbetslösa. Det här har bekräftats av ett antal studier, bland annat sociologen Roland Paulsen beskriver det i sin forskning på Arbetsförmedlingen.Vems ansvar är det att protestera mot regler som uppenbarligen strider mot grundlagen? Ska vi vänta på att samma politiker som beslutat om reglerna ska ändra dem? Hur skall de få reda på att reglerna är kontraproduktiva om ingen protesterar? Vilka ä bäst lämpade att protestera – de som har ett jobb och därmed någon form av säkerhet, eller bara de som i slutändan tvingas ta konsekvenserna av osunda regler?

Som jag ser det är det allas vårt ansvar att verka för att demokratiutvecklingen går åt rätt håll. När staten skuldbelägger abetslösa för deras situation och frihetsberövar dem med helt verkningslösa ”åtgärder” som fas 3, helt i strid mot grundlagens vackra ord om ”frihet och värdighet”, så måste vi alla protestera anser jag. Vad skapar vi annars för samhälle? När kommer ditt personliga ansvar in? Först om du själv blir arbetslös, och befinner dig i samma utsatta situation som mig? Känner du verkligen inget ansvar för att försöka ändra reglerna, eller åtminstone tolka dem till de svagares fördel, istället för att straffa oss visslare?

Borde du inte räkna in det personliga lidandet du utsätter dina klienter för? Borde du inte också se till de praktiska konsekvenserna av ditt beslut? Hur tror du att jag skall hinna söka arbete när jag måste lägga all kraft på att finna någonstans att bo? Är det ett sätt att försäkra dig om att jag inte skall kunna få ersättning för juli heller, genom att jag inte kan redovisa sökta jobb för att jag i första hand måste jaga bostad?

Vad händer med min inskrivning på Arbetsförmedlingan när jag blir bostadslös? Den information jag tidigare fått säger att jag inte kan vara inskriven i systemet om jag inte har en fast adress – och det är precis vad du berövar mig med ditt agerande.Vänligen, berätta för mig vilka regler som gäller: Kan jag fortfarande vara inskriven på Arbetsförmedlingen om jag saknar fast adress?
För att förtydliga varför jag inte vill lämna i en skriftlig rapport över sökta arbeten:


 • När jag söker ett arbete så är det sista jag vill att någon myndighetsperson ringer upp och kontrollerar om jag verkligen sökt jobbet. Ett sådant samtal skulle mycket väl kunna förstöra mina möjligheter att få jobbet eftersom varje potentiell arbetsgivare skulle bli mycket fundersam över varför en myndighet ringer och kollar upp en arbetssökande. Jag konstaterade vid vårt möte att om jag tvingas fylla i en sådan lista så skulle jag aldrig skriva i de arbeten som jag verkligen är intresserad av, för att inte riskera att mina chanser att få ett arbete saboteras av dem som får betalt för att hjälpa mig. Således skulle en sådan lista bara innehålla jobb som jag egentligen inte kan få, men som jag sökt för att kunna redovisa sökta jobb till er.

 • Aktivitetsrapporten är negativ och kontraproduktiv för företagen, som tvingas lägga en massa tid på jobbansökningar från arbetslösa som inte har kvalifikationer eller ens lust att ta något arbete. Det har fått till följd att många företag inte vänder sig till Af utan vänder sig till sina privata nätverk istället vid rekrytering, för att de vet att de då kan få hundratals eller till och med flera tusen ansökningar där en majoritet av de sökande inte har vare sig den utbildning och kompetens som efterfrågas. Den tvingande aktivitetsrapporten försämrar således chanserna för arbetslösa att få ett arbete, och det kan leda till att företag anställer personal som inte är de bästa arbetsmarknaden kan erbjuda, genom att lediga platser inte annonseras ut i hela landet.

 • Det är en grundlagsstridig åtgärd som kränker den enskildes personliga integritet, och det innebär en kartläggning av enskilda personer som kan betecknas som omfattande, i synnerhet som socialtjänsten tvingar alla klienter att godkänna att myndigheten samkör sina register med en mängd andra myndigheters, vilket gör att det blir en obehaglig, integritetskränkande kartläggning av arbetslösas liv.

 • Arbetslösa har inga garantier för att dessa uppgifter inte sprids. Vi vet inte i vilken omfattning uppgifterna används, och vi vet att det ständigt finns en risk för att hackers gör dataintrång och kommer åt dessa uppgifter. Dessutom kan vi inte vara säkra på att dessa uppgifter inte används mot oss i framtiden. Jag har inte fått tillfredställande information om hur mina uppgifter lagras, hur länge, eller hur de används och kan komma att användas i framtiden.Det anser jag vara grundläggande krav jag måste kunna ställa på varje myndighet som samlar in personliga uppgifter om min person.

 • Du har berättat att Ni inte ringer upp och kontrollerar om jag sökt de arbeten jag anger i aktivitetsrapporten. Varför ska arbetslösa tvingas fylla i en lista med företag, kontaktpersoner och telefonnummer om det aldrig är någon som kollar om uppgifterna är korrekta?Det är då en ren skenåtgärd.Om de kontrolleras; hur går det till? Rent matematiskt kan man räkna ut att alla sökta arbeten inte kan kontrolleras; 430000 arbetslösa som rapporterar 20 sökta jobb i månaden ger 8600000 tusen sökta jobb. Görs det stickprovskontroller, och hur i så fall? Vilka väljs ut, på vilka grunder? För mig är det helt osannolikt att någon företagare utan ersättning skall gå igenom flera hundra ansökningar för att svara på om en specifik person sökt jobbet. Det är bara löjligt att ens påstå något sånt, tycker jag.

Om aktivitetsrapporten skall vara ett underlag för arbetsförmedlaren eller, som i det här fallet, socialsekreteraren, så är det rimligt att det ständigt ges feedback på inlämnade rapporter. Så sker inte, och det reducerar aktivitetsrapporten till ett verktyg för myndigheten att straffa ut och neka individer ersättning de har rätt till, och att göra det så avskräckande som möjligt att bli arbetslös.

Det i sin tur har rubbar balansen på arbetsmarknaden genom att det tvingar arbetslösa acceptera de arbetsvillkor och lön på arbetsgivarna sätter. Först när arbetssäljare har mat för dagen och tak över huvudet säkrat, kan de föra en jämbördig förhandling med en arbetsköpare. Som det nu är så har arbetsköpare ett rent samhällsfientligt övertag, genom att det är så hög arbetslöshet, och att arbetslösa tvingas ta arbeten som inte ger dem lön eller arbetsvillkor som garanterar ett värdigt liv. Du agerar som en företagens förlängda arm när du inte beviljar försörjningsstöd för att jag inte lämnat en skriftlig rapport över sökta arbeten. Det är väl ändå inte meningen med samhällsservice?


Det här frågorna har jag inte fått besvarade ännu, och jag hoppas att det inte bara är myndigheterna som har rätt att ställa krav på mig, utan att även jag har rätten till information – innan jag blir utstraffad ur systemet.
Jag kan inte se annat än att det handlar om systematisk förnedring av arbetslösa. Du bekräftar dessutom det i ditt mail: "... och jag lovar att jag inte kommer att ringa upp de företag du redovisar för, vilket du här har skriftligt underlag för."Du lovar att du inte kommer att ringa. Men hur skall jag kunna veta att ingen annan ringer? Det förstår du väl att jag inte kan ha något förtroende för myndighetspersoner som på grund av formalia nekar mig den socialförsäkring som jag har rätt till?
Sammantaget ser jag inte att det finns något försvar för dessa aktivitetsrapporter. Om de alls är till någon nytta för någon så kan de visst få användas, men att bygga det på tvång strider mot regeringsformens andra paragraf som säger: 

"Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa."

Som jag tolkar det här så bryter du mot flera av de här punkterna, eftersom du gör mig bostadslös, försämrar mina chanser till arbete, struntar i att ge social omsorg, trygghet och goda förutsättningar för god hälsa.
Om nu lagar och regler är så viktiga för dig - varför sätter du en regel som skapats för att tvinga folk till en skenåtgärd, aktivitetsrapporten, över den grundlag som säger att du i din yrkesutövning skall behandla mig med respekt för min frihet och värdighet?

Jag sörjer vårt framtida samhälle, om våra myndigheter bara är befolkade av paragrafryttare som avhänder sig allt ansvar för det samhälle vi skapar med vår dagliga gärning.

Vänligen, berätta för mig vart jag kan vända mig som akut bostadslös. Är det något ungkarlshotell eller är jag hänvisad till portuppgångar, parker och annat?

/Johan B. Löfquist

4 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 3. Jag är Jeff Chandler med namn, jag vill använda detta medium för att varna alla lånesökare att vara mycket försiktig eftersom det finns scammers överallt. För några månader sedan blev jag ekonomiskt ansträngda och på grund av min desperation blev jag bluffad av flera online långivare. Jag hade nästan förlorat hoppet tills en vän av mig hänvisade mig till en mycket tillförlitlig långivare som heter Rev. Ben Davies (en gudfruktig man) som lånar mig ett lån på $ 65,000.00 under 72 arbetstimmar utan stress. Jag förklarar för företaget via post och allt de sa till mig var att gråta inte mer för att jag kommer att få mitt lån i deras företag och jag har också gjort rätt val att kontakta dem, jag fyllde i ansökningsblanketten och fortsatte med allt som begärdes Av mig och till min chock fick jag lånet, och jag lovar att dela detta utan att han vet, om du behöver någon form av lån, kontakta bara honom nu via: bendaviesloanfirm@yahoo.com, jag använder detta medium Att varna alla lånesökare på grund av helvetet passerade jag i händerna på dessa bedrägliga långivare. Han är snäll hjärta. (bendaviesloanfirm@yahoo.com)

  SvaraRadera
 4. Barry Jones lån plc, en legitim, ansedd och ackrediterad långivare. We deliver loans of all kinds in a very fast and easy way. Vi erbjuder både kommersiellt och affärslån av alla belopp, skuldkonsolidering, studielån eller någon form av lån som du väljer till 3% ränta. Intresserade personer bör komma tillbaka till oss på den här e-postadressen barryjonesloanplc@gmail.com Med följande information nedan:.

  Namn:
  Efternamn:
  Landa:
  Stad:
  ockupation:
  Permanent adress:
  Födelsedatum:
  postnummer:
  Sex:
  Telefonnummer:
  E-postadress:
  Civilstånd:
  Syftet med lån:
  Månadsinkomst:
  Antal Erforderligt lån:
  Lånets längd:

  SvaraRadera