torsdag 6 augusti 2015

Svalövs kommun bryter återigen mot lagen.

Återigen visar Svalövs kommun hur kortsiktigt och inkompetent man driver företaget kommunen. Men vore det ett företag eller en hyresfastighet så vore det under förvaltning och vd.n  och andra ansvariga varit sparkade för länge sedan.
Det sociala mediet Facebook förenar  världens invånare men framförallt kommuninvånare i diverse grupper, på gott och ont. Det är lätt att komma ut med budskap men ryktesspridningen kan också göra att saker blir fel. hatet flödar på facebook, det har vi konstaterat. I gruppen Svalövs kommun debatt  fanns det ett nödrop från en familj som tvingas komplettera mannens 75%iga lön från  en grannkommun med försörjningsstöd. Kvinnan är arbetslös och skall egentligen vara sjukskriven men har problem att få läkartid.  Pga att de bor utanför  centralorten Svalöv  tvingas mannen köra bil till jobbet som finns 3 mil bort.  Att äga en gammal bil och  få försörjningsstöd, det  är något som Svalövs kommuns socialtjänst  har svårt att kombinera.
Om man arbetar finns det något som heter arbetsresor.  I det här fallet är det 6 mil per dag  23 dagar per månad. Med ett bensinpris på 15 kr per liter  blir kostnaden runt 12-15 kr per mil beroende på bensinförbrukning, nu är det inte bara bensin som det kostar att köra bil, utan det är skatt och försäkring, besiktning. reparationer, däck, olja, spolarvätska, vindrutetorkare etc. Vi kan lätt dubbla den summan, men låt gå för att det bara handlar om körkostnaden. Svalövs kommuns socialsekreterare verkar vara långt från verkligheten eller bor man så nära att det går att cykla, för man har bara godkänt 1200 kr som reskostnad varje månad. Alltså den kostnad som ett månadskort kostar. Men  alla övriga utom möjligtvis kommunanställda på tredje våningen vet att  många av småorterna  är diskvalificerade från allmänna kommunikationer. Det finns inte heller på rimlig tid möjlighet att ta sig till jobbet från  Teckomatorp som med bra kondis  och god vilja kan anses ligga på cykelavstånd. Detta då kommunikationerna till den aktuella arbetsplatsen inte är bra.  Alltså återstår endast bil.
Med 1200 kr får familjen betala för att arbeta. Det hade alltså varit  enklare och billigare att sluta jobba och leva på akassa/försörjningsstöd, något som  kostat kommunen än mer pengar.
Enligt den förtvivlade familjen  har socialsekreteraren, dvs en av de närmare 10 de haft under den här perioden de varit beroende av stöd, ifrågasatt om en bil behöver besiktigas eller försäkras.
Med andra ord uppmanas de att bryta mot lagen. Dessutom lär de hamna hos kronofogden för obetalda trafikförsäkringsavgifter a minst 100 kr per dag, för det är vad det kostar att köra oförsäkrad. Att inte betala skatten kan få än större konsekvenser, för där är det fabror staten som skall ha pengarna.
En obesiktigad bil kan också innebära trafikfara för  både den färdandes i bilen medtrafikanterna. Därmed  är det framkallande av fara för annan.
Familjens hus som de hyr är sålt och om mindre än 3 månader blir de bostadslösa. När de informerade om problemet  rekommenderade socialsekreteraren vandrarhem. 2 vuxna och 2 barn på vandrarhem......
Kommunen är ytterst ansvarig att  ge bostadslösa tak över huvudet speciellt om det är barn med i bilden, enligt barnperspektivet. Och visst är vandrarhem tak över huvudet. Dock innebär det en ökad kostnad för kommunen, istället för att   samarbeta och  lösa problemet med kommunens eget bostadsbolag.
Familjen får inte heller full täckning för sina bostadkostnader, då  kommunen anser att kallhyran på 6900 kr är för hög, man godkänner endast 6200. FAmiljen fick 3 månader  på sig att hitta en lägenhet med en hyra som inte finns att uppbringa för den som skall bo drägligt.
VAd står det då i socialtjänstlagen om boende.
Hyreslägenhet ( ett hyrt hus på  landet kan jämställas med hyreslägenhet.

    Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden för en hyreslägenhet beakta hyran inklusive uppvärmning och obligatoriska avgifter. Exempel på andra obligatoriska avgifter kan vara parkeringsplats eller garage som inte går att hyra ut, och tillval i lägenheten, till exempel inglasad balkong, som en tidigare hyresgäst gjort eller den biståndssökande själv innan behovet av bistånd uppstod eller kunde förutses.  Socialtjänstens uppgift är att bedöma hyreskostnaden i sig tillsammans med behovet av bostad, och inte skäligheten av vad lägenhetsinnehavaren eventuellt tjänar på sin uthyrning. Därför ska förstahandshyresgästens hyresavtal eller kostnad inte utredas. Denna person har inte sökt bistånd och gett tillåtelse till att hans eller hennes förhållanden utreds.

Skälig tid för bostadsbyte

    Om socialnämnden bedömer att boendekostnaden inte är skälig, bör nämnden i regel ändå godkänna den under en övergångstid så att den enskilde ges skälig tid att förändra sin boendekostnad. Nämnden bör även godkänna den faktiska boendekostnaden så länge den enskilde aktivt medverkar till att finna ett billigare boende eller på annat sätt försöker sänka sina boendekostnader.


när det gäller arbetsresor säger lagen så här:
Arbetsresor

    Arbetsresor innebär inte bara resor till och från en arbetsplats. I begreppet ingår även resbehov för att aktivt kunna söka arbete eller delta i andra aktiva åtgärder som kommunen eller arbetsmarknadsmyndigheten anordnar (prop. 1996/97:124 s. 83 f.). Det kan till exempel vara resor till och från Arbetsförmedlingen eller anställningsintervjuer, resor i samband med SFI-studier eller andra studier, praktik, arbetsträning, arbetssökarverksamhet, och så vidare.

    Socialnämnden bör vid beräkningen av skäliga kostnader för arbetsresor i regel beakta månadskostnaden för lokala resor med allmänna kommunikationer.

    Om den enskilde behöver bil för arbetsresor, bör de faktiska kostnaderna för arbetsresorna kunna användas som underlag vid beräkningen av skäliga kostnader, t.ex. för

    • bensin,
    • skatt,
    • försäkring och
    • besiktning.

    Behov av bil kan t.ex. finnas om

    • allmänna kommunikationer saknas,• turtätheten är starkt begränsad eller
    • den enskilde lider av sjukdom eller har funktionsnedsättning


Som synes ovan  bryter kommunen  mot lagen............Återigen. 
Socialtjänstlagen är uppdaterad sedan ett år tillbaka. handboken kan hittas  här.  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-12-31

Något som också är märkligt  är att Svalövs politiker  aldrig   syns eller hörs när det är  någonting som handlar om ekonomsikt bistånd. Men handla rdet om skateborardramper och  hundrastgårdar eller igenväxta sandlådor, då är man där och vill glasera kakorna...............Vad beror det på, kan det vara så att invånare som  tvingas leva på bistånd inte är  attraktiva. då skall man beakta och komma ihåg en sak, det kan hända vem som. Sjukdom, arbetrslöshet, försäkringskassan, olycka, dödsfall,  sorg, kan kasta omkull tillvaron för vem som.
vid tangentbordet
Kågerödsmurveln. 

  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar