onsdag 26 augusti 2015

Extratjänster i välfärden med en lön som går att leva på?


under all överskådlig modern tid har det funnits statligt finansierade arbeten. Beredskapsarbete lönebidrag,  plusjobb särskilt anställnignsstöd nystartsjobb instegsjobb. Så har vi praktik, arbetslivsutveckling ( alu) 
Procentsatsen har varit allt från 100% ner till 25-30%. Tiden från 6 månander till 10 år 
Göran Persson införde aktivitetsgarantin. Det innebar att den som var arbetslös var garanterad försörjning via akassan som bytte namn till aktivitetsstöd men också att en kurs inte gav ny akassa. 
Reinfeld sänkte båten ytterligare för de arbetrslösa genom att  införa fas 3. den bortre slutstationen, sysselsättningsfasen. Säkerligen från början tänkt som ett sätt att komma ut, att vara på en arbetsplats efter åtskilliga år som arbetslös, social träning. 
Men i privatiseringens tidevarv, utnyttjades detta friskt och den femtusing som  ett företag fick för att ta emot en arbetslös och vara dess handledare, blev en affärside. Jobbfabriken  som kånkade för 1 år sedan var först ut och en av de största med sina 800 deltagare. Man hyrde stora lokaler tryckte in bord och stolar och tryckte in  än fler arbetslösa, som fick sittsår av att sitta i lokalerna.  Virtuella historiska modeller var en annan, en "ideell förening" men där  de verkliga ägarna styrde med järnhand och fakturerade sina tjänster. en ideell förening redovisar inget bokslut offentligt och det kan enkelt mörkas. så har vi omtanken i landskrona som jag tidigare skrivit om, liksom övriga två aktörer. Där är det en f.d. arbetsförmedlare som  är konsult åt omtanken samarbete kallas det för och man skickade ut arbetslösa till att utföra arbete som man  sedan fakturerade.  Trädgårdstjänster, målningsarbete etc. 
Sällan har väl Sverige haft större klassskillnad i modern tid och så många fattiga som uppgivet går till sin fas 3 plats och sedan med mössan i hand  går till socialen och får sitt försörjningsstöd. Två fas 3 deltagare som gör samma uppgfiter kan ha  helt skilda ersättning. Den ena   får i bästa fall minimibeloppet  på akassan dvs 325 kr, eller tvingas få försörjningsstöd, medan den andre kan få högsta ersättning, dvs 680 kr per dag och så den förhöjda skatten på det. 10500 kr per månad ut netto.  Något som idag innebär att den som har barn kan hamna under existensminimum.  Det finns exempel på arbetslösa som förlorat 65-70 eller ännu mer av sin inkomst.   De här pengarna som betalat s till fas 3  kunde gjort nytta i välfärden. 
I höstas kom S till makten men SD  fördröjde maktövertagandet när de liksom en tjurig  tvååring  som inte fick spann och spade för sig själv  fällde sittande regering  och röstade emot sitt eget förslag, för att de inte fick igenom ett annat om Invandringen. S och M kliade varandra på ryggen och kohandlade så att SD snopet stod där med spann och spade men utan sandlåda för att fråga sig vad som hände.  Hela Rosenbad är att jämföra med en sandlåda, en sandlåda där de ansvariga inte behöver ta någon som helst konsekvenser när de  förorenar sin sandlåda. 
Idag pratas det om extratjänster i välfärden. Arbete på 75% skall ersätta fas 3, de andra 25% skall det vara betalt av aktivitetstöd eller  detta är ett sätt att  skapa en tredje samhällsklass.  Arbetet skall vara  avlönat enligt kollektivavtalet, men kollektivavtalet innehåller en orimligt låg minimilön för anställda med Särskild anställningsstöd och många befarar idag att det är  denna lön som skall gälla. 
Ett steg i rätt riktining är det dock när  man tar bort fas 3 och eliminerar det faktum att vissa aktörer tjänar storkovan på arbetslösa, det blir "lika lön" för lika arbete, iallafall lika lön för arbetslösa. Det skall också bli möjligt att studera med bibehållet aktivietetstöd, men först  i sysselsättningsfasen. förvisso byggs inte Rom på en dag, men även  den som är i fas 1 och 2 bör få  möjlighet till detta. Att kunna komplettera utan att  förlita sig på studiestöd och studielån, något som är utom räckhåll för en del, speciellt för den som tidigare har studieskulder, och inte kunnat betala   om tex vederbörande fått försörjningsstöd. 
Då ställer man sig frågan, blir detta möjligt även för den som får försörjningsstöd i fas 3. Kommer reglerna att ändras  i socialtjänstlagen, där den som studerar inte har möjlighet att få hjälp utan att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Eller dessa stackare är förvisade till extratjänster i välfärden? 
Ja frågorna är många och det som sker nu känns som en panikhandling för att lugna svenska folket coh på pappret visa att man levererar.  Det är förmodligen också ett sätt att  på pappret  mörka det faktum att det importeras arbetslöshet, då en del av de  flyktingar som kommer hit varken kan läsa eller skriva, den som är i åtgärd är inte arbetslös.....  Visst kan den som  har bristande språkkunskaper städa golv och tvätta sängar, men vitsen är ju också att lära sig språket.
Å andra sidan  extratjänster i välfärden.... Att transportera en säng  med eller utan patient på sjukhuset, genom katakomberna  under jord, att rengöra dem mellan patienterna, behövs det sjukvårdsutbildad personal till detta. Behövs det sjukvårdsutbildad personal  som torkar golv och behöver poliser vända papper.  Jobben finns och  det som krävs är att  man omfördelar  den allmänna  kakan. 33000 är inskrivna i fas 3. varje fas 3 inbringar 5000 kr i ersättning till  fas 3 anordnaren.  165 miljoner  handlar detta om, 165 miljoner som  kan förstärka den offentliga sektorn. Sista åren har arbetsförmedlingarna styrt upp fas 3verksamheten till några få enheter, tidigare gick det att ordna en egen fas 3 plats, men så  går det inte nu utan nu är det Hermods, vuxenskolan, folkuniversitetet ABF mfl som står som stora aktörer.  Man samlar arbetslösa i stora lokaler och många av dem tillbringar dagarna  med att titta på film och snacka skit. Ett renodlat vuxendagis.  Så har vi fas 1 och jobbcoacherna, som går under stöd och matchning. Där borde det rensas upp rejält, då det finns åtskilliga oseriösa  som bara är ute efter  de pengar som  den arbetslöse inbringar. Någon Stöd och matchning  förekommer inte. Att sitta 2 timmar 2 dagar i veckan och söka jobb, på en av jobbcoachens dator och 5 minuters samtal i veckan.  Det är fullt möjligt att sitta och spela på facebook etc hos en jobbcoach då  de inte har koll på deltagarna. Närvaron är prioriterad.  Jag har skrivit om min egen erfarenhet av jobbcoachen i en tidigare blogg.  
Det är nu snart dags att byta och  jobbcoachen är som en äggasjuk höna när hon  försöker övertala mig att fortsätta där.  
Arbetsförmedlingen ja, denna forntida dinosaurie,  som  borde förpassas  till historiearkivet, då deras metoder inte är up to date.  Tydligen fungerar inte deras mail, då handläggarna inte svarar på mail. 
Vid tangentbordet
Kågerödsmurveln. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar