söndag 15 maj 2016

Konsekvens och verkan.


Svenska samhällets officiella inställning dvs media och PK-eliten håller på att förändras kraftigt på kort tid, från att det lobbas för fri invandring har man på korttid blivit tagna på sängen av den massinvandring/flyktingvåg som nu blivit ett faktum. Den marknadsekonomiska eliten passar på att lobba för enkla jobb, allt för att sänka löner och skapa en fjärde och femte samhällsklass ala USA och en total segregering där det blir en knivskarp gräns mellan fattig och rik, lika knivskarp som mellan färger na svart och vitt och natt,dag. Samtidigt pågår det som många kallar för islamisering. att generalisera detta till just islamisering är fel. Det som pågår är att återföra det kvinnoförtryck som tidigare också fanns i Sverige. Det handlar inte om att ha huckle på huvudet eller att visa sitt hår. För alla och envar som är någorlunda modern borde det var ane självklarhet att Niqab och andra varianter där syfte är att skyla sin kropp för att inte väcka mäns åtrå är förkastligt och det skall absolut inte få förekomma i offentlig sektor. Om någon vill vira ett tygstycke runt sitt hår, eller ha keps på huvudet så gärna för mig, men Niqqqab och heltäckande klädsen handlar inte om bara kläder, det handlar om att man skall kunna visa sin identitet, att visa sitt ansikte vem man är. På förskolor är det rent förkastligt att ha svarta tygstycken som bara i bästa fall visar ögonen. När vi tankar och kör moped/motorcykel måste vi ta av oss hjälmen, det står skyltar om hjälmförbud. Går vi in på banken med hjälp på, då trycks det på larmknappen. Men ingen skylt för förbud för heltäckande tygstycken på macken, trots att klädseln utan vidare kan hysa på det ena och andra vapnet. och motverka identifikation Var är logiken. Tilllåter vi heltäckande klädsel kommer vi snart att vara tillbaka till den tid i Sverige vi vill undvika då kvinnorna tvingades underkasta sig männen. Jo för det är inte så länge sedan. Det är inte så länge sedan kvinnan i Sverige tvingades gifta sig med granngrabben för att gårdarna och andra ägor skulle slås ihopa, eller för att undvika den skam det blev när hon blev gravid och var ogift. Det är inte ens 100 år sedan det inte sågs med blida ögon när en mamma var ogift och ensamstående. Ja faktum är inte ens 50 år sedan, för den riktiga frigörelsen började inte förrän påslutet av 60talet.
Vad som är mer märkligt är också att de som idag kallar sig för feminister, dvs manshatarna försvarar islamiseringen och kallar kritikerna för rasister. Var är logiken i det och när skall ni återlämna ordet feminism till dess rätta element, dvs jämställdhet. för det är jämställdhet och jämlikhet som det betyder. Det är det som våra farmödrar och mormödrar kämpade för en gång i tiden. Det är inte att diskvalificera mannens rätt att vara en god pappa till sina barn. För mig står tvånget för kvinnan att skyla sin kropp i mörka långa heltäckande kläder och hederskulturen för förtryck, och förtryck skall vi inte ha i vårt samhälle. Vi har precis haft en minister som fått avgå för att han kliade terrorister på ryggen, en minister vars inställning inte hör hemma i Sverige. Vi har också haft en tänkt makthavare som inte kan ta en kvinna i handen. Att inte kunna ta en annan människa i handen, hör inte till svenska samhället Det handlar enbart om förtryck och en strävan efter tider som varit. Det är skrämmande att ett parti som miljöpartiet som ändå kan anses som ett ungt parti har denna typ av extrema avarter i sin tilltänkta maktelit. Vad händer om tillräckligt många med denna typ av åsikter hamnar bland makteliten. Utan att vi vet ordet av har det blivit ett system skifte i sverige, Lika viktigt som det är att stävja att denna typ av åsiktsavarter kommer till makten, lika viktigt är det att stödja de kvinnor som riskerar att råka illa ut pga hederskulturen. Alltför många kvinnor har trillat nerför balkonger, knivhuggits och på annat sätt dödats eller skadats allvarligt för att de vill leva som en i vårt samhälle. Det är inte de som skall behöva gömma sig utan det är deras belackare som inte hör hemma i vårt samhälle. Men de behöver skydd, så att inte en enda flicka till behöver åka till iran, afganistan etc och gifta sig, flickor som åker på semester men aldrig återvänder. Kvar finns en tom skolbänk. allt i uråldriga hedersseders namn. Det måste lagstiftas att minsta lilla misstanke om hedersvåld, förföljelse, barnäktenskap så skall samhället agera och vad är då lämpligare än ett personligt tjänstemannaansvar över sina beslut. Den som föringar indikationer på hedersvåld, förtryck, och går hem för att fira helg, för att det under helgen sker en tragedi, skall ställas personligt ansvarig. Men den myndighet som är ytterst ansvarig för detta är sociala myndigheterna i kommunerna. Samma myndighet som kan omhänderta barn enligt lvu för att slippa hjälpa familjer med en elräkning. Personligt ansvar hade löst många absurda fall och räddat många flickors liv och lidande.
Men vi som medmänniskor har också en förbannad skyldighet att öppna vår dörr för dessa utsatta flickor. GEnom att hjälpa dem och klart visa att vi inte accepterar för tryck räddar vi vårt framtida samhälle från att vridas tillbaka till den tid som våra mormödrar berättat om men som vi gärna glömmer. Vi bidrar till en jämstäldhet på arbetsmarknaden och vi motverkar till syvene och sist en lönedumpning på arbetsmarknaden. För med sänkta löner försvinner självständigheten och kvinnan blir beroende av mannen.Man kan tycka att det ena hör inte med det andra att göra, att enkla jobb, med låg lön inte har med kvinnans oberoende att göra, men det har det, med låg lön, ingen självförsörjning, beroende antingen av en man eller av sociala myndigheter svårigheter att få egen bostad etc. Låga löner bidrar till segregering i samhället, då anställda med "enkla jobb, dvs låga löner" är förvisade till de segregerade områdena. Mel låga löner, enkla jobb, sänks även övriga löner när konkurrensen ökar vid dåliga tider oc h till syvene och sist lär det även drabba dig som gillar de enkla jobben. Så tänk efter medans tid är vad det innebär. /Trevlig helg.
Vid tangentbordet
Kågerödsmurveln.