onsdag 16 september 2015

Rip Sverige som välfärdsstat.

Avtalsenliga löner, löner som går att leva på, har alltid  varit en hörnsten i det rödare Sverige.  Efter 8 år med Reinfeldt vid rodret i sandlådan tog Löfven över.  AJg liksom många med mig hoppades på  att det skulle bli ett värdigare land. Ett land där  slavarbetet ala fas 3, hopplöshetens ändlösa avgrund  skulle stängas för gott.
Ja men visst skall fas 3  bort, för att ersättas av något annat. Extratjänster i välfärden. okvalificerade jobb, men avtalsenliga löner.  en utopi verkar det som . Nu  har  ulv nr 2 visat sitt rätta jag och kastat sina fårakläder, dock är väl inte pälsen lika raggig som Reinfeldt, som i arbetslinjens namn fortfarande knaprar på sitt avgångsvederlag a 186000 i månaden, trots att hans företag drar in miljoner.  Mycket vill ha mer och de giriga får aldrig nog.  För en tid sedan skrev jag ett mail till arbetsmarknadsdepratementet och frågade gällande extratjänster i välfärden.  De resternade 75% som  den extratjänstanställde  skulle söka jobb på och studera, nog var vederbörande berättigade till  att vara inskriven i aktivitetsgarantin och få  arbetslösheteskassa som utfyllnad.
avtalsenliga lön har också visat sig vara en sanning med modifikation, då  Sveriges kommuner tecknat ett specialavtal med  horribelt låga löner  med referens till särskilt anställningsstöd och det som ersatte "skyddade verkstäder"
Nedan följer det svar som jag fick. Som synes  kommer det inte vara möjligt att få ersättning som täcker heltid, detta innebär att  den som  hamnar på extratjänster kommer att få mindre lön än vad akassan ger i ersättning. Detta är  bara till för en enda sak att dumpa löner.
Arbetsförmedlingen har också visat sig kontakta facket och  försökt få till stånd lägre lön än avtal.
vad är denna manöve till för, jo att  sänka löner coh permanenta enfjärde  samhällsklass. En samhällsklass där  människor jobbar men inte får det att gå ihopa ändå. Kroniskt fattiga.  Att jobba och tvingas begära ersättning via försörjningsstödet för att lönen inte räcker till.
hur blir det då med akassan efter, ja här går Löfven i  Reinfeldts spår och diskvalificerar  välfärdsarbetarna från akassan. Det är inga riktiga jobb.
Den som är i fas 3 skall få studera 1 år. Men  den som saknar kompetens och utbildning, vad skaffar denna person sig på ett år. Nu har det gått ett år och  Löfven styr skutan mot avgrunden han också.
Samtdiigt öppnar han gränserna för   flyktingtåget från Ungern  och påhejat av SJ släpps vem som helst in över gränserna.
Tyvärr är jag övertygad om att vi  inom en snar framtid kommer att få se ett  attentat ala IS som vi sällan skall glömma. 11 september är nu 14 år sedan, mänskligheten glömmer.
Här följer svaret på  mitt brev. Och vad kan man säga, Rip SVerige som välfärdsstat....
,

Tack för ditt brev till Arbetsmarknadsdepartementet.

Regeringen har nu påbörjat arbetet med att successivt avskaffa fas 3 och ge deltagarna riktiga jobb med riktiga löner påbörjas nu med införandet av extratjänster i vissa delar av välfärden. Genom extratjänsterna ska deltagarna få möjlighet att utföra välbehövda uppgifter och förstärka de verksamheter som de får arbete inom samtidigt som arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd motsvarande hela lönen, som ska vara kollektivavtalsenlig.

Som du skriver i ditt brev kommer extratjänsterna att utgöra 75 procent av en heltidsanställning, och precis som för andra anställningar är lönenivån beroende av det som står i kollektivavtalen. På övrig tid har individen möjlighet att söka arbeta eller studera, men då ingen ersättning utgår för den tiden då individen inte arbetar kommer inte extratjänsterna omfattas av samma villkor som gäller för en deltagare i fas 3 som får aktivitetsstöd, d.v.s. Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd. Individen har även i praktiken möjlighet att arbeta mer än de 75 procent som extratjänsten innebär. Arbetsgivaren har dock inte möjlighet att få mer än 75 procent av anställningen subventionerad.
 
Vi inväntar i nuläget regelverket kring extratjänsterna, och frågor som rör upplägget på dessa att kunna besvaras direkt av Arbetsförmedlingen längre fram.
Extratjänsterna kommer att införas med start från den 2 november 2015. Du kan hitta ytterligare information om Extratjänsterna i Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd, som jag bifogar en länk till nedan:


Regeringen vill att fler personer som är i fas 3 ska få möjlighet att studera. Satsningen på kunskapslyft, som du tar upp i ditt brev, innebär att deltagare i fas 3 får möjlighet att studera med bibehållet aktivitetsstöd. Detta gäller för kortare utbildningar (max 1 år) inom ramen för vuxenutbildning, högskola, universitet och yrkeshögskola. För att få möjlighet att studera samtidigt som man får aktivitetsstöd behöver individen uppfylla de formella antagningskraven. En annan förutsättning är att antagningen sker i konkurrens med andra behöriga sökanden.

Jag kan även nämna att regeringen i sin budgetproposition för 2016 föreslår att deltagare i jobb – och utvecklingsgarantin får möjlighet att gå yrkesinriktade kurser på folkhögskola (längst 24 månader) med bibehållet aktivitetsstöd. Regeringen föreslår också att möjligheten för studiemotiverade kurser på folkhögskola permanentas för långtidsarbetslösa i jobb – och utvecklingsgarantin som fyllt 25 år. Det finns även ett förslag gällande deltidsstudier som innebär att det blir möjligt att delta i studier på deltid vid sidan om deltagande i jobb – och utvecklingsgarantin. Detta gör att deltagaren inte behöver göra ett uppehåll för att studera utan kan få bibehållen ersättning för den tid man deltar i garantin. Läs gärna mer om detta på regeringens webbplats:
 


Återigen, stort tack för ditt brev och dina synpunkter.


Med vänlig hälsning,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar