tisdag 5 augusti 2014

Svar från Miljöpartiet angående de svaga i samhället.

Jag ställde en fråga till de politiska partierna  för några månader sedan om vad man tänkte göra för att förbättra för de  svagaste i samhället. Istället för att få  ett konkret svar så har det kommit ifrågasättande om ordvalet om de svaga i samhället.
Trots flertalet påminnelser i diverse diskussionsforum har svaren lyst med sin frånvaro. Miljöpartiet  kontaktade mig  relativt omgående och ville först ha en träff med "utsatta". Men vem vill belysa att han/hon tvingas leva på bidrag från samhället och har det  knapert ställt, så jag bad dem att skriva ett skriftligt svar, som är läsbart för alla.
Svaret  är omhuldat och omskrivet, men består av en målsättning.
Visst kan jag förstå att Mp som är ett litet parti i  Svalövs kommun inte har något att sätta emot när treudden  kör sitt race.
Då övriga partier lyser med sin frånvaro likt en naken glödlampa så tolkar jag det som att intresset för de svaga i samhället är noll och intet. I diverse forum har det dock framkommit en del av representanternas människosyn och total verklighetsfrånvaro.
 Tackar för svaret Miljöpartiet, som  man  för övrigt mer kan tolka som en vision och väntar fortfarande träget på svaret från övriga partier.
Vid tangentbordet
Kågerödsmurveln.

Om en person redan ligger ner finns det tre alternativ att följa. Man kan sparka på personen, man kan gå vidare
och inte låtsas om personen eller så kan man hjälpa personen att resa sig. I miljöpartiets grundvärderingar är det
självklart att göra det sistnämnda.
En av de svagaste grupperna i vår kommun är
invånare som är beroende av försörjningsstöd och som alltför ofta
befinner sig i rena moment 22 situationer och som inget hellre önskar än att få möjlighet att bryta sitt
utanförskap.
Genom en insändare i lokaltidningen och via facebook gruppen Svalöv kommun debatt frågar Eva Rosqvist vad
vi i miljöpartiet ska göra för att hjälpa dem som befinner sig i denna situation och berättar om skräckexempel där
personer i flera år gått från åtgärd till åtgärd utan
att komma ut ur utanförskapet.
Om man vill göra det lite enkelt för sig själv som politiker kan man göra det hela till en fråga om ekonomisk
tillväxt och dra slutsatsen att ökad tillväxt ger fler arbetstillfällen och därmed fler möjligheter att bryta
utanf
örskapet och jag önskar ärligt att det vore så enkelt.
När Svalöv kommun utökade antalet socialhandläggare med 1,5 tjänster så konstaterade man i
myndighetsutskottet välfärd att ”
Många av klienterna står långt ifrån arbetsmarknaden och är inte de mest
att
raktiva för arbetsgivare att anställa
” sammanträdesprotokoll DNR:
327
-
2010 sid 5.
SCB presenterade samma
år en undersökning som visade att nära hälften av arbetsgivarna är ovilliga att anställa personer som befinner sig
i denna sits. Arbetsförmedlingens Ar
betsmarknadsrapport 2011 visar att en förödande majoritet (70
80%) av
dem som befinner sig i utanförskap är ständigt återkommande i olika former av
praktikprogram eller insatser år
ut och år in precis som Eva Rosqvist beskriver.
Vi i miljöpartiet anser
därför att det finns fler
dimensioner i problematiken än de ekonomiska aspekterna och
detta resonemang får stöd av forskning genomförd av Institutet För Arbetsmarknads och Utbildningspolitisk
utvärdering (IFAU) under ledning av Per Johansson professor i na
tionalekonomi vid Uppsala universitet. IFAU
rapport 2012:13 visade
empiriskt
att
arbetsgivare aktivt och medvetet valde bort (dvs diskriminerade) personer
som befann sig i ett
utanförskap och
därför kunde dessa
ha 65% lägre chans att bli kallade på
intervju.
Miljöpartiet arbetar aktivt för att ändr
a synen på hur utanförskapet kan
brytas
genom att ständigt arbeta med
frågan om diskrimineringen som idag ske
r på en allt tuffare arbetsmarknad
. Vi vill att man ska våga prata om
vad diskrimineringen kost
ar vårt samhälle i form av outnyttjat humankap
ital och förlorad kompetens.
Vi vill att
man ska sluta sparka på dem som redan ligger ner och att man ska sluta blunda för deras situation. Vi vill sträcka
ut en hjälpande hand till dem som ligger ner genom att
:
*
Synliggöra diskrimineringen av personer i utanförskap genom att ständigt arbeta med frågan
och ta
fram och implementera ramverk och verktyg för att öka möjligheterna att identifiera diskriminering.
Det innebär att avsätta resurser till att starta
riktad
e, gränsöverskridande och samordnade projekt
,
utbildningsprogram
, forum och mötesplatser
(som extraprojektet Sandviken kommun driver just nu
eller Stapeln projektet i Malmö)
där som personer i utanförskap
kan komma närmre ar
betsgivare
eller
får möjlighet att utvecklas till entreprenörer.
*
Motverkar diskriminering genom att
kommunen
tillämpa
r
anonymiserade ansökningar i rekrytering av
personal vilket ger personer i utanförskap ökade chanser att bli kallade till intervjuer.
*
Skapar sociala fonder som kan användas till att betala utbildningar för personer som befinner sig i
moment 22 situationer där de tvingas välja mellan att förlora försörjningsstöd
om de
tar en utbildning
som ska öka deras möjligheter att bli självförsörjande
eller behålla sitt stöd men stanna utanförskap
.
Lars Ahlfors
Miljöpartiet Svalöv

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar