måndag 8 juli 2013

Wild wild west

http://www.expressen.se/nyheter/almedalen/k-g-bergstrom-om-lofvens-tal/
Skolan är som vilda västern sa Löfven i ett fal. KG-bergström hugger direkt och attackerar  Löfven. Han passar också samtidigt på och hacka på Löfven varför han inte  slår ner på SD. Skyller på att många väljare väljer mellan S och SD.
Ja visst är det så,  SD har tagit över rollen som "folkhemspartiet". Partiet som står för att vilja skapa trygghet. Så som det var tidigare på "den gamla goda tiden" dvs 50-60-70talet. Jag växte upp på 60 och 70talet och visst är det mycket som är bättre idag. Bla  har man som individ större frihet att vara annorlunda. Men samhällsnätet har stora maskor idag.  Tryggheten  var större på 60-70talet. samtidigt var våldsbrotten ett större mörkertal. Mygel fanns då också, men locket lades på, eftersom det inte kablades ut över hela världen i samma stund som det hänt.
Moderaterna kallar sig för "nya Moderaterna". De vill vara främlingsvänliga och anklagar alla som har en avvikande åsikt om bla. fri invandring och  är något kritiska till EU att vara främlingsfientliga, bakåtsträvande och rasister.  Man drar likhetstecken mellan SVenskarnas Patri och SD. Något som är helt fel. Lika mycket som SD skall respekteras skall S göra det med Mona Sahlin i spetsen. Sedan kan man tycka vad man vill  om henne.
SVerigedemokraterna valdes av svenska folket in i riksdagen.  Det får vem som helst tycka vad de vill om, men det är så. Det är val vart 4:e år och  då får svenska folket säga sitt.  Miljöpartiet åkte ur riksdagen efter 4 år första rundan,  allt tyder på att det inte blir så med SD. Den som överlever till valet 2014 får se. 
Ett stort problem uppstår om SVP kommer in i riksdagen, vilket vi får  tro och hoppas inte kommer att ske. Där handlar det om ett odemokratiskt enfrågeparti som ger brunrockssmak med både bi och eftersmak. Mer än så tänker jag inte kommentera då jag  i strax efter förra valet blev trakasserad av en av deras anhängare.  Minnet är kort för de flesta men de gjorde några misslyckade försök att kandidera till Kommunfullmäktige i Svalöv.  Deras valskyltar  i plåt låg kvar under snön till våren efter, det som göms i snö kommer upp i tö.

Ur SD:partiprogram som oftast kommer i skymundan   då alla övriga partier gärna  hävdar att SD är ett enfrågeparti kan vi läsa:

Trygg och kunskapsinriktad skola

Våra förslag

 • Återförstatligande av skolan
 • Tioårig grundskola
 • Betyg från årskurs 4
 • Satsning på bättre skolmat
 • Fler vuxna i skolan

Krafttag mot brottsligheten


Våra förslag

 • Kraftiga straffskärpningar för grova och upprepade brott.
 • Införandet av verkliga livstidsstraff för de allra värsta brottslingarna
 • Höjda och statligt garanterade skadestånd för brottsoffer
 • Avskaffande av preskriptionstiden för all grov brottslighet mot liv och hälsa
 • Åtgärdsprogram mot våldtäkter och andra former av sexuellt våld och tvång
 • Ett register för dömda pedofiler och flerfaldigt dömda sexualbrottslingar

Våra förslag

 • Kraftigt sänkt skatt för pensionärer.
 • En kraftig ökning av antalet trygghetsboenden.
 • En bred satsning på förbättrad matkvalitet inom äldreomsorgen.
 • Ett utökat stöd till anhörigvårdarna.
 • Ett trygghetsprogram för att bekämpa brott och övergrepp mot äldre.
 • En ökad satsning på att förbättra livskvaliteten och den sociala stimulansen för brukare inom äldreomsorgen.

 

Det ska löna sig att arbeta och att anställa


Våra förslag
 • Ett femte jobbskatteavdrag
 • Socialavgiftsavdrag för små- och medelstora företag
 • Sjuklöneavdrag för upp till 10 anställda
 • Lärlingsjobb som ny anställningsform med helt avskaffad arbetsgivaravgift
 • Stoppad arbetskraftsinvandring till låglöneyrken
 • Starta-eget-bidrag från 20 år
 • Fem undantag i turordningsreglerna
 • Slopade instegsjobb
 • Satsning på högre utbildning och komvux

Ett fritt och självständigt Sverige

Våra förslag

• En omförhandling av det svenska EU-medlemskapet.
• Ett nej till Turkiet i EU.
• Ett fortsatt nej till EMU.
• Ett återupprättat gränsskydd genom en omförhandling av Schengenavtalet och ökade resurser till tull och kustbevakning
 

Försvar

 
Våra förslag
 • Återinför värnplikten
 • Upprusta försvaret
 • Utveckla försvarsindustrin
 • Bevara Sveriges alliansfrihet.

Tillväxt genom infrastruktur

 
Våra förslag
 • Återreglera och bygg ut järnvägsnätet
 • Utveckla och satsa på gruvnäringen
 • Satsa på forskning inom kärnfysik, genteknik, nanoteknik, mineralogi och geovetenskap
 • Stimulera byggande av studentbostäder

En hållbar miljö- och energipolitik

Våra förslag
 •  Satsa på energieffektivisering
 • Utveckla kärnkraften
 • Sänk elskatten
 • Stoppa föroreningen av Östersjön

Ett djurvänligt samhälle


Våra förslag
 • Inrätta en djurskyddspolis
 • Förbud import av varor där djur utsatts för lidande
 • En djurvälfärdsersättning för att kompensera ett högt djurskydd

En värdig vård för alla


Våra förslag
 • Satsning på akutmottagningarna
 • Korta kötider
 • Låga patientavgifter
 • Läkarutbildning inom landet
 • Tillgänglig psykiatri
Som synes är det övergripande viktiga samhällsfrågor. SÅ enfrågeparti - nej knappast.
Mer  om vaje punkt finns att läsa på  www.sverigedemokraterna.se


Som ni ser har man klara tydliga riktlinjer för skolan. Återförstatligande av skolan.
Efter  ett antal år med en total kaotisk röra med friskolor som nu krigar om eleverna och utarmar kommunernas ekonomi går friskolorna i konkurs och stänger på löpande band.Mitt i skottlinjen står elverna som drabbas genom dålig kvalitet och bräck i sin utbildning. Något som kan få konsekvenser för hela deras framtid.  Vinstintresse inom skolor är av ondo. Det som  kan bidra till mångfald inom skolan och valfrihet är skolor i kooperativ form, samma sak med förskolor.  Att driva i föreningsform ger inflytande men pumpar inte pengar ur kassan till någnn girig aktieägare.

Vid tangentbordet i semestertider
Kågreödsmurveln

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar